Odešla nám autorka

Eva Střížovská 8 2017 Aktuality česky

Novinářka, prozaička, básnířka, autorka dramatizací, pohádek, pověstí pro mládež, literárně historických pásem – a také - a pro Český dialog hlavně – autorka historických článků do Českého kalendáře.

Dagmar Štětinová –Mařencová se narodila 3. srpna 1927. Pocházela  ze šlechtického rodu Neuberků, kteří se zasloužili například o založení Národního muzea v Praze. Od roku 1968 byla novinářkou na volné noze.

V knize „Rytíři země české“ shrnula  několik let studia historie svých předků. Z její běžné tvorby se dále vymykají také „Věčné návraty“, kniha, která v poezii a próze popisuje Čechy. Většinu tvorby Štětinové však představují pohádky a jiné příběhy věnované malým čtenářům, např. „Královna motýlů a jiné pohádky“ a „Pohádky z bodlákové meze“.

Nadšenou a nezištnou autorkou našeho Českého kalendáře byla hned od jeho vzniku v roce 1996, tedy před dvaadvaceti lety. Český kalendář 2017 byl poslední, který Mezinárodní český klub vydal. Jakoby se se svou autorkou loučil…

Ale ona i poté, co oslavila v rodinném kruhu své poslední narozeniny se nemínila vzdát psaní. V hezkém dopise, který mi poslala v půlce srpna se ptá jestli s ní i nadále počítám jako s autorkou a hned přidala jednu povídku a jako obvykle i kresbičku s hezkou panenkou a kyticí růží, kde mi píše přáníčko.

Děkuji Dášenko, budu na tebe vzpomínat s láskou. (A jistě nejen já.)

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012