SVU v Cedar Rapids

7-8 2003 Aktuality česky
obálka čísla

Letošní konference Společnosti pro vědu a umění přivedla koncem června do poklidného města Cedar Rapids v Iowě v USA na 200 účastníků. Možná to bylo o něco méně, než loni v Plzni, neboť většina členů SVU je domovem v USA, kde to již znají a více je láká spojit konferenci s návštěvou staré vlasti, ale to nic neubralo na průběhu a rozsahu konference samé.

Její letošní téma bylo: Češi a Slováci v Severní Americe, pohled na minulost a budoucnost.

Ve velmi příjemném prostředí studentského městečka Coe College, kde probíhaly přednášky, a kde i většina přítomných bydlela, bylo na programu více než 30 panelů se 160 přednáškami. Člověku bylo jen líto, že nemohl být najednou na čtyřech místech, jak byly jejich náměty přitažlivé. Od skutečně retrospektivních připomínek dějin Čechů a Slováků v různých místech Ameriky přes literární, hudební, výtvarná témata až k současné prezentaci Čechů a Slováků v USA a jejich spolupráci s ČR a SR, média, postavení a přínos žen, zdravotnictví, občanskou společnost, genealogii, problémy a nebezpečí současného světa, zkrátka všechno, nad čím se zamýšlejí členové SVU, organizace, která již přes padesát let sdružuje ve svých řadách profesory, umělce, lékaře, právníky a pracovníky řady dalších profesí.

Konference se zúčastnili též diplomaté v USA velvyslanec ČR Martin Palouš, velvyslanec SR Martin Bútora, gen. konzul ČR Aleš Pospíšil, konzulka ČR v Los Angeles Margita Fuchsová, poradce velvyslance SR Miloslav Wlachovský, z Prahy pak přijela senátorka Parlamentu ČR Jaroslava Moserová, ředitel Odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR ing. Zdeněk Lyčka, zástupci olomoucké a jihočeské univerzity, akademie věd a mnozí další hosté, jejichž vyjmenování byl zabralo dlouhý list. Ti všichni také přednesli nejen své zdvořilé projevy, ale i příspěvky do přednáškového programu.

Milé uvítání se příchozím dostalo od starosty Cedar Rapids Paula D. Pale a prostřednictvím dopisu i od guvernéra státu Iowa Thomase Vilsacka a samozřejmě i od prezidenta SVU Míly Rechcígla.

Součástí konference byla i řada doprovodných kulturních a poznávacích akcí, jako návštěva největšího českého a slovenského muzea v USA a české vesničky, výlet do působiště skladatele Antonína Dvořáka Spillvillu aj.

Podrobněji se k této mimořádně zajímavé události vrátíme reportáží v příštím čísle a postupně otiskneme některé velmi zajímavé příspěvky.

Eva Střížovská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012