Žebříček literární nesmrtelnosti

Bohumil Tesařík 7 2017 Knihy česky

(Nejprodávanější knihy všech dob)

 

"Dům bez knih je jako tělo bez duše."

(Julius Zeyer)                                                                                                                                            "Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."                                                                                      (Karel Čapek)

 

Knihy, jak je známe dnes, jsou výsledkem dlouholetého vývoje knihtisku a stále patří na jedno z předních míst v žebříčku kulturních hodnot člověka. Přesto, že v současné době v části populace číst knihy není příliš "in", stále se jedná o nejprodávanější zdroj informací, bez ohledu na způsob šíření jejich obsahu (tiskem, elektronickými daty nebo akustickými signály). První počátky vývoje knihy v tištěné podobě lze v Evropě datovat do 15. století a jsou obecně spjaty se jménem německého zlatníka, brusiče drahokamů a především vynálezce technologie mechanického knihtisku pomocí sestavovatelných liter, Johannese Gensfleisce, řečeného Gutenberga (1400-1468), který roku 1455 vytiskl v Mohuči tzv. 42-řádkovou Bibli. Začal tak realizovat svoji celoživotní představu o tom, že každý člověk bude vlastnit alespoň jednu knihu. Světově proslulý kanadský filozof, sociolog kultury a teoretik komunikace a médií H. M. McLuhan (1911-1980) uvádí (The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man, 1951), že již v roce 1466 se objevily první tištěné reklamní letáky na knihy a krátce na to i vydavatelské katalogy. Zatím co v polovině 15. století se celkový počet knih v Evropě odhaduje na méně než 100 000, na přelomu 15. a 16. století to už bylo devět milionů. Zajímavým rysem vývoje techniky tisku je fakt, že první dvě století po vynálezu knihtisku byla daleko více poznamenána touhou vlastnit starodávné (převážně nábožensky zaměřené) tituly, než psát, vydávat a číst nové. Uvádí se, že až do roku 1700 bylo více než 50 % všech vytištěných knih (kolem 50 milionů) ze starověku a středověku. Za kolébku českého tisku se považuje Plzeň, kde byla roku 1476 vytištěna "Statuta Arnošta z Pardubic", latinsky psané hlavní zásady církevního práva a řízení duchovní správy. Od této doby samozřejmě došlo v nakladatelské a vydavatelské praxi k mnoha dalším vývojovým krokům a dramatickým změnám. Šíření knihtisku záviselo na ekonomické situaci jednotlivých lokalit, dostupnosti surovin a existenci movitých objednavatelů (panovnické a biskupské dvory, kapituly, univerzity). Dnes, na počátku 21. století, dochází každoročně k zavalení knižního trhu novinkami ze všech oborů lidské činnosti. Zřejmě stále ještě platí, že co není psáno, jako by se nestalo!

Britský poradce v oblasti marketingových strategií Grant Lehoff předkládá ve své publikaci "Sticky Marketing" (překlad z anglického originálu byl u nás vydán před pětit lety) seznam dvaceti pěti nejprodávanějších knižních titulů všech dob prakticky až do dnešních dnů. Vedle názvu díla a jeho autora je vždy uveden počet prodaných výtisků (v mil.). V případě Bible, Koránu, Citátů velkého Maa, Knihy Mormonovy či Manifestu komunistické strany jde o díla, jež jsou častěji rozdávána než prodávána. Měřit zpětně v historii úspěch knižních titulů není snadné, protože žádná centrální evidence prodaných výtisků knih v nejrůznějších jazykových mutacích neexistuje. S výjimkou novodobých knih jde tak spíše o kvalifikované odhady celosvětových prodejů. Lehoffův seznam nejprodávanějších knih byl částečně doplněn a upraven podle novějších zdrojů informací na internetových stránkách (www.Databazeknih.cz, www.cinsky.cz, www.top10list.cz, www.cbdb.cz, audioteka.cz).

 

1. Bible (Písmo svaté) - přes 6000

2. Citáty velkého Maa/ Mao Ce Tung (1893-1976, čínský politik, zakladatel ČLR, jeden z největších tyranů 20. století) - 900

3. Korán - 800

4. Manifest komunistické strany /K. Marx (1818-1883), B. Engels (1820-1895), němečtí filozofové, zakladatelé marxismu, političtí publicisté) - 500

5. Slovník moderní čínštiny - 400

6. Příběh dvou měst /Charles Dickens ( 1812-1870, britský státní úředník a spisovatel-romanopisec) - 200

7. Skauting pro chlapce /Robert Baden-Powell (1857-1941,voják, zakladatel skautského hnutí) - 150

8. Pán prstenů/ Hobit/ J. R. R. Tolkien (1892-1973, anglický spisovatel, filolog, profesor na Oxford University) - 150 + 100

9. Kniha Mormonova /Joseph Smith, Jr. (1805-1844, zakladatel mormonské církve v USA) - 140

10. Harry Potter a Kámen mudrců/ J. K. Rowlingová (1965, britská spisovatelka literatury pro děti a mládež) - 107

11. Deset malých černoušků / A. Christie (1890-1976, anglická spisovatelka kriminálních a detektivních románů) - 100

12. Harry Potter a princ dvojí krve/ J. K. Rowlingová - 65

13. Šifra mistra Leonarda /Dan Brown (1964, americký spisovatel thrillerů) - 65

14. Harry Potter a Tajemná komnata/ J. K. Rowlingová - 60

15. Kdo chytá v žitě / J. D. Salinger (1919-2010, americký spisovatel) - 60

16. Harry Potter a Ohnivý pohár / J. K. Rowlingová - 55

17. Harry Potter a Fénixův řád / J. R. Rowlingová - 55

18. Harry Potter a vězeň z Azbakanu/ J. R. Rowlingová - 55

19. Ben Hur: Příběh Kristův/ Lew Wallace (1827-1905, americký spisovatel, státník, generál) - 50

20. Heidi, děvčátko z hor / Johanna Spyriová (1827-1901, švýcarská spisovatelka)  - 50

21. Alchymista / Paulo Coelho (1947, brazilský spisovatel) - 50

22. Péče o dítě (Vy a vaše dítě) / Benjamin Spock (1903-1998, americký pediatr, spisovatel, pacifista) - 50

23. Malý princ / Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944, francouzský spisovatel, letec) - 50

24. Zorro/ Johnston McCulley (1883-1958, americký novinář a spisovatel) - 50

25. Daleká cesta za domovem / Richard Adams (1920-2016, britský spisovatel a státní úředník) - 50

 

Současné údaje o vydávání a prodeji knih v České republice potvrzují, že jsme trvale zemí vyspělé knižní kultury. Podle odevzdaných povinných výtisků Národní knihovně ČR, kde sledují českou národní knižní produkci, vyšlo v roce 2015 v Česku celkem 18 282 titulů knih. Na této knižní produkci se podílelo celkem 2 296 vydavatelských subjektů, které vydaly v kalendářním roce alespoň jeden titul neperiodické publikace. Z nich se na hlavním objemu naší tištěné knižní produkce podílí kolem půldruhé stovky vydavatelů. Mezi těmi, které v roce 2015 vykázaly knižní produkci ve výši 100 a více neperiodických titulů patří do první desítky největších Albatros Media, Euromedia Group, Moravská Bastei-MOBA, Grada Publishing, Egmont ČR, Mladá fronta, Nová škola, Argo a Portál. Podíl překladů z 51 jazyků na celkovém objemu české knižní produkce činil 34 %; své výlučné postavení si udržel segment překladů z angličtiny (52 %). Zhruba třetina (36 %) uživatelů internetu se přihlásila k četbě e-knih (dostupných bylo zhruba 15 000 titulů, cena se pohybovala okolo 60 % ceny tištěné knihy). Závěrem to nejdůležitější pro podnikatele: Češi utratili v roce 2015 za knihy přibližně 7,5 miliardy korun (z toho asi 106 milionů za elektronické knihy).

 

Bohumil Tesařík

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012