Rozchodil nohy po celém světě - výročí profesora Václava Vojty

Marina Hofmanová (Hužvárová) 7 2017 Ostatní

Se jménem profesora Vojty jsem se poprvé setkala, když byly mému prvorozenému asi dva měsíce. Protože se začal stáčet do strany, poslala nás paní doktorka na rehabilitaci, abychom se naučili cviky podle Vojtovy metody. Na hrudníčku se zatlačilo na určité místo, k tomu příslušný cvik - jako mávnutí kouzelným proutkem se syn hned po první reflexní terapii přestal kroutit. Ale ne všude je to tak snadné.

Geniální lékař, který „daroval“ spoustě lidí pohyb, se narodil před 100 lety, přesně 12. července 1917.

 

Václav Vojta má letos kulatých výročí hned několik. Před 80 roky (1937) začal rodák z Mokrosuk studovat na Univerzitě Karlově medicínu, ale kvůli německé okupaci se dostal k promoci až po 10 letech (1947).

Na neurologii a dětskou neurologii se začal specializovat před 70 roky, do roku 1968 působil v Praze, kde mj. také zaváděl systém dalšího vzdělávání pro lékaře a fyzioterapeuty.

Od roku 1967 pořádal pro lékaře semináře o neurokineziologické diagnostice, pro fyzioterapeuty pak semináře k léčbě na základě vývojové kineziologie u kojenců, malých dětí, mladistvých a dospělých s pohybovými poruchami.

 

V roce 1968 přijal pozvání do Kolína nad Rýnem a do normalizačního Československa už se nikdy nevrátil. Ani celosvětový věhlas v oboru vývojové kineziologie a jeho rozsáhlá pedagogická činnost nepřiměly komunisty zbavit Václava Vojtu cejchu „politicky nespolehlivé osoby“, a tak mu, podobně jako jiným význačným osobnostem, jeho Alma Mater odepřela habilitaci. Teprve až po pádu komunistického režimu byl na Univerzitě Karlově jmenován profesorem dětské neurologie a rehabilitace.

Od poloviny 70. let minulého století se Vojtovým druhým domovem stal Mnichov, kde též v roce 2000 zemřel. V Mnichově sídlí Mezinárodní Vojtova společnost, která organizuje každoroční vzdělávací semináře pro lékaře, zaměřené na kineziologické a neurologické vyšetřovací techniky u novorozenců, kojenců a malých dětí. Kromě toho každý rok zajišťuje vzdělávání pro příslušně zaměřené lékaře a fyzioterapeuty.

 

Neurokineziologické vyšetřovací techniky, čili polohové testy a reflexologie, které profesor Vojta vyvinul, se používají po celém světě ke včasné diagnostice motorických vývojových poruch u malých dětí. Díky nim je možno zahájit terapii už v době, kdy se ještě klinicky nedají rozeznat konkrétní poruchy.

Dnes se Vojtova reflexní lokomoce využívá u mnoha onemocnění od kojenců po dospělé pacienty.

 

V průběhu kariéry v Československu a Německu publikoval prof. Vojta přes 100 vědeckých prací a dvě monografie, které byly přeloženy do mnoha jazyků. Přednášel a vedl kurzy v mnoha zemích Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie, podporoval vzdělávání ve své původní vlasti i jinde.

Před čtvrt stoletím - od roku 1992 mohl konečně přednášet i na Neurologické klinice LF UK v Praze.

 

Přestože profesor Václav Vojta dostal řadu vysokých vyznamenání, tím největším a vpravdě nesmrtelným oceněním jsou lidé po celém světě, kterým "na nohy" pomohla a stále pomáhá (zjednodušeně řečeno) Vojtova metoda.

 

Text a foto Marina Hužvárová

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012