MČK - Co bylo

6 2003 MČK česky
obálka čísla

* Jak jste mohli vidět na druhé straně obálky v minulém čísle časopisu, 16. května vyplul na Vltavu v Praze parník s veselou muzikou v podání populární skupiny Šlapeto. V bohatém programu s názvem Aha, to je ta Praha!, v kterém vystoupila i Pavlína Filipovská, Gustav Oplustil a další osobnosti, se samozřejmě hrály písničky Karla Hašlera. Vždyť byla tato akce uspořádána na podporu vybudování památníku tomuto vlastenci a umělci.

Ještě předtím, 24. dubna, vystoupil v našem pořadu HOVORY BEZ HRANIC v Městské knihovně zpěvák Ivo Zelenka spolu se senátorem a zpěvákem Pavlem Bratským, aby Karla Hašlera připomenuli.Členové Mezinárodního českého klubu se plavby parníkem zúčastnili v hojné míře a byli nadšeni. Do kasičky střádalky na pomník přibyla pěkná částka. (Každý příspěvek na tuto bohulibou akci je vítán. Informujte se v naší redakci, staňte se členy sdružení Písničkář, kam nutně nemusíte přispívat penězi, ale můžete být užiteční i jinou pomocí či aktivitou.

* Neméně nadšeni byli ti členové klubu, kteří se vydali ve stejný den na třídenní výlet za přáteli přes hranice. Až do slovenských Košic. Popsáno na str. 22 a 23.

* 21. května se konala na Starém Městě v salonku restaurace Vysmátý zajíc valná hromada MČK. Navštívena byla celkem slušně, přihlásilo se i několik dalších členů. Nicméně stále postrádáme více dobrovolníků, kteří by byli aktivnější. Všechna práce leží dosud na bedrech několika jedinců. Všichni členové klubu dostanou ze schůze zápis.

* A hned následující den byly další HOVORY BEZ HRANIC. Tentokrát s písničkářem, spisovatelem a cestovatelem Janem Burianem. Pomohl nám přiblížit zvláštnosti života na Islandu, v Chile a v dalších zemích, které navštívil. Zájemci si mohli nejen poslechnout několik písniček, ale i zakoupit knížky na-psané pod dojmy z cest.

Moderující Martina Fialková se ho zeptala i na Klub islandských fanatiků, Který Jan Burian založil a vede. Dalším zajímavým tématem bylo Burianovo setkání s nezdolným českým podnikatelem v Chile, panem Platovským, kterému byl dvakrát komunisty znárodněn veškerý majetek. Nejprve doma, podruhé v Chile.

* O člence z Moskvy, Marii Zigmud, jsme už v Českém dialogu psali. Jen připomenu, že je Češka po dědečkovi, slavném sportovním činovníkovi, který v Rusku kdysi za-kládal Sokol, ale bolševici ho už nepustili zpátky. Marie v sobě objevila záhy své kořeny, sama se naučila česky a začala sem jezdit. Ráda by se v Praze usadila natrvalo. Je sportovní novinářkou, umí rusky, polsky, česky a anglicky. Kromě toho krásně zpívá a tančí. Již dvakrát vystoupila velmi úspěšně v poetické kavárně OBRATNÍK. Na obrázku je však na golfovém hřišti.

* Výtvarný kroužek Zdeňka vedený manželi Povondrovými si vyjel k moři. Prezentaci jak dětí tak Povodrových bychom rádi umožnili na podzim v Městské knihovně.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012