Pozvánka

2 2017 Kultura česky

Městská knihovna v Náchodě zve na Slavnostní večer "KŘÍDLY SVĚTLA ...ZANECHAT STOPU..."

Výstava obrazů KŘÍDLY SVĚTLA Bohunky WAAGEOVÉ - užitých jako krásné reprodukce

k nové básnické sbírce PROSTOR SVĚTLA Olgy SZYMANSKÉ, která zde bude představena.

Vernisáž - beseda s oběma autorkami, hudbou a verši - autogramiáda.

Zahájení ve čtvrtek 2. března 2017 od 18.00 hodin - Studovna Městské knihovny Náchod -2. patro.

Výstava otevřena do 31. března 2017 - dle otevírací doby Městské knihovny.

"Že Náchod jako rodné město Josefa Škvoreckého, Jana Špáty a jiných osobností je i mým rodištěm,

a proto jsem s nimi v knize ZANECHALI STOPU-OSOBNOSTI KULTURY V NÁCHODĚ, je prima."

(O. Szymanská)

 

Víno BLATEL představí v intimním prostředí pražského Vinného baru Blatnička

výstavu fotografií Olgy Szymanské SVĚTLOSTÍNY- prezentovaných veřejnosti poprvé.

Úvod: Jiří Novotný - slovo: Bohunka Waageová - zpěv Jana Koubková.

Vernisáž pondělí 6. března 2017 od 18.00 hodin - Vinný bar Blatnička/Michalská 5, Praha 1.

Výstava otevřena do 26. března 2017 - pondělí-pátek 11.00-21.00 hodin.

Dle slov předních českých výtvarníků: "...čistota fotografií připomíná GRAFIKU nebo ŠPERK..."

 

Těší se na Vás

Olga SZYMANSKÁ    /NOVÝ ČLÁNEK - Ateliér Art Magazín:

http://www.ateliermagazin.cz/atelier-art-6-2016/17_kouzla-tvoreni

 

BOHUNKA WAAGEOVÁ

Malířka – grafička – ilustrátorka – organizátorka výstav

Nezaměnitelné grafiky přinesly jejich autorce členství ve SČUG Hollar, její ilustrace poetických

a prozaických knih nejedno prestižní ocenění. Schopnost vcítění se do dramatických dějů spoluúčast na filmové tvorbě. Vedle grafik paralelně vznikající obrazy znamenaly mnohé samostatné a skupinové výstavy doma i v Evropě. Malířka, silně ovlivněna linkou – linií,

s hlubokým smyslem pro detail u tematických cyklů a vazbou na konkrétní znaky a symboly

ve volných barevných plochách svých obrazů dosahuje podmanivé moci a kouzla. Touha vyjadřovat se k minulosti i přítomnosti, a to s velmi jemnou laskavostí a nadhledem, dává jejímu dílu sílu hloubky a imaginace. Schopností svých vhledů v tvorbě je velice inspirativní a zároveň mnohým ukazuje cestu ke světlu.

Olga Szymanská

OLGA SZYMANSKÁ

básnířka - fotografka – publicistka – autorka pořadů

Zájem o výtvarné umění propojila s potřebou jiného sdělení: v pořadech pro Český rozhlas

a v článcích se snažila vždy skloubit stránku vizuální s hudební, poetickou i duchovní.

Z touhy po tajemnu a metafoře napsala básnické sbírky Muž s křídlem (il. Josef Benedikt),Znamení torza (il. Jiří Samek), Prostor světla (il. B. Waageová) a dále Návraty, Rytiny aVerše ticha,které doprovodila vlastními fotografiemi. Umocňují autentičnost básnířčiných výpovědí. Pro svou čistotu jsou předními výtvarnými umělci nazývány fotografickými grafikami nebo šperky. Výstavy těchto fotografií v propojení s verši i ilustracemi ze sbírek mají značný ohlas u veřejnosti. Autorka v sobě uchovává odkaz otcova kraje výtvarníků

a literátů Východních Čech i s láskou k současnému umění a k jazzu. A matčin odkaz krajiny Beskyd s tradicí a moudrostí i s láskou k lidové písni a k folklóru. Zároveň si v sobě nese obdiv k architektuře Dušana Jurkoviče v obou krajinách - krajinách svého srdce.

Stanislav Liška

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012