DŮVOD NEBÝT PŘÍLIŠ ŠTĚDRÝ

Ota Ulč 2 2017 Ostatní česky

Ota Ulč

DŮVOD  NEBÝT  PŘÍLIŠ  ŠTĚDRÝ

UNESCO je jednou z tzv. specialized agencies - součástí  globálního kolosu OSN, - United Nations , Organizace spojených národů, o výdržnosti takového spojení lze ve stále větší míře pochybovat.  Sídlem UNESCO je Paříž,  českým reprezentantem tam bývala již nežijící má přítelkyně Jaroslava Moserová,  pozoruhodný multitalent - světa znalá lékařka, spisovatelka, malířka, pianistka. Této organizaci po přemnohá leta vládl diplomat z Pobřeží slonoviny, velice prosazující preference států Třetího světa, mezi nimiž hodnota svobody se netěšila značnému zájmu.

Zejména v Evropě se toho na nás hrne přespříliš. V mnohých  metropolích tím nejoblíbeněšjším jménem, jímž obdarovávat  novorozené chlapečky, je Mohamed. Kontinent  zachvacuje morbus chamberlaini - vyhovět nepříteli dřv, než on to bude požadovat.  Dychtění dokazovat dobrou vůli, což druhá strana ovšem oprávněně pochopí jako důkaz slabosti a důvod domáhat  se dalších ústupků, jakkoliv nehorázných.  Ve Francii  vymýtit ze školních učebnic jména jako Voltaire či Diderot, islámské předpisy  postihující  měsíc ramadán  se mají stát závaznou povinností  i pro každého nevěřícího psa.  A jakýkoliv  projev či jen náznak   nesouhlasu je nutno zatratit jako zločinný důkaz  islamofobie.

Prezident Barack Hussein Obama na svých zahraničních cestách, s projevy plných omluv za spáchané hříchy své vlasti, velice velebil obrovské zásluhy islámu, jeho obohacování světa svým uměním, vědou, velkolepým civilizačním přínosem.

V proslovu k zákonodárcům v Turecku ujišťoval takto: „Vyjadřujeme své hluboké ocenění pro islámskou víru, která po dobu mnohých století přispěla k utváření světa – včetně mé vlastní země.“ Ano, islamisté zejména 11.září 2001  poznamenali Ameriku značně.

Méně oslavná je  podrobná zpráva OSN (UNDP – United Nations Development Program) o stavu a výkonu arabských států, jichž je 21 (či 22, se započítáním dosud neexistující nezávislé  Palestiny). První takové vysvědčení bylo vydáno v roce 2002, mnohá pak náledovala. Závěr to je nelichotivý, depresivní až devastující: „consistent record of failure“ -  opakované neúspěchy, totální selhání, neochota či neschopnost obyvatelstvu dát svobodu, umožnit prosperitu, zaručit bezpečnost. Vesměs nevalné až ubohé jsou výsledky v hospodářství, jeho produktivitě, v sociálním rozvoji, vzdělání, kultuře. Všechen průmyslový export arabských států dohromady je menší, než pouhých Filipín, s třetinou počtu obyvatelstva. V období 1980 – 2000, Saúdská Arábie, Egypt, Kuvajt, Spojené arabské emiráty (UAE), Sýrie, Jordánsko svým jménem zaregistrovaly všeho všudy 367 patentů.  Maličký Izrael jich docílil dvacetkrát tolik – 7.652.

Bídné vysvědčení nevystavili západní technokrati, ale skupina arabských profesionálů, akademiků. Týmu předsedal Nader Fergany, známý obhájce a prosazovatel demokracie v tamějším světě a rozhodně žádný slouha amerického imperialismu.

Následovníci  víry křesťanské a mohamedánaké se sešli  v New Yorku pod záštitou  OSN z iniciativy saúdského krále  za přítomnosti  hlav dvacet států  diskutovat o kultuře míru. Zdůrazňovali  mír  a toleranci se zcela odlišnými představami.  Pro zastánce západní civilizace onou kýženou  smířlivostí  se rozumí  respekt  pro náboženskou svobodu, právo jedince se rozhodnout pro volby té či oné víry nebo žádné víry. Mohamedánští mluvčí  však onu toleranci interpretovali jako potřebu jejich víry a domáhali se zákazu veškeré kritiky islámu.

V OSN je opakovaně prosazována rezoluce o  uníverzálním zákazu tzv.defaming ("pomluvy, očerňování") islámu,  namířemo  proti komukoliv  kdekoliv, trestat blasphemy  ("rouhání") či dokonce apostasy ("odpadlictví"). Potěšuje však novinka, že provinilcům  vesměs nebude hrozit trest smrti stětím či ukamenováním, ale pouze dlouholetý žalář.

Islámská nabídka  mírumilovné dohody: Západ nechť  se vyvaruje jakékoliv kritiky  islámu a  bude odměněn ujištěním,  že ho nepostihne žádná  násilná odveta.

Neodolám ocitovat pár slov  z výtečné knihy  Proč islám nesmí do Česka (Praha. nakladatelství Bondy, 2026) neméně výtečné autorky a juristky Kláry Samkové.

Na otázku "Spousta lidí sice tuší, ale  nechce si to přiznat. Evropa říká, přijmeme imigranty,  ale nebudeme si připouštět  myšlenky o nějakém ohrožení, protože se nechceme zneklidňovat," autorka odpovídá : "Ano přijmeme je, nebudeme se zneklidňovat a potom nás tu všechny podříznou.  To je skutečně skvělá strategie. Nebudeme o tom mluvit, takže to nebude existovat."

-      -       -

Právě z novoročního textu z pera autorky Leah Barkoukis, s názvem "The List of Countries on the UN''s 2017  Human Rights  Council Is Unreal " (Townhall, 1.ledna 2017) se dočítám podrobnosti a čerstvém složení  The Human  Rights Council - Výboru  lidských práv, dohlížet na dodržování a ochraňování.  těchto práv.  V textu pak následuje seznam oněch  devíti vvbraných  států a jejich kvalifikace:

Saúdská Arábie: Specialisté v oblasti lidských práv a jejich uplatňování..  Tresty smrti pro zločin odpadlictví (apostasy) a cizoložství (adultery). Mezi tělesnými tresty jsou  bičování a  amputace . Popravy  stětím hlavy získávají na popularitě., přibývá arbitrary ("svévolných,  despotických"¨) trestů disidentů a příslušníků menšin, neexistuje svoboda projevu.

Venezuela:  Widespread ("všeobecné")  arbitrary ("svévolné")  věznění příslušníků opozice, zastrašování žurnalistů, mučení,  politika vedoucí k masovému hladovění a zdravotní katastrofě.

Čína: Odepření  svobody projevu, náboženství a spolčování. Mimosoudní zabíjení, potlačování občanské společnosti, diskriminace vůči Tibeťanům a jiným menšinám.

Kuba: Systematické porušování  svobody projevu,  shromažďování, tisku,  volby nejsou ani svobodné,  ani spravedlivé, disidenti jsou vystaveni  vyhrůžkám a násilí.

Irák: Provládní milice se dopouštějí všeobecného porušování  lidských práv včetně vraždění,  únosů,  ničení majetků.

Katar: Nelidské podmínky pro 1.4 milionů zahraničních dělníků,  ženám jsou odepřena základní práva rovnosti, práva být zvoleny do zákonodárných výborů. Pokračuje financování teroristů ISIS a Hamasu.

Burundi: Policejní  zabíjení  protestujících  z řad veřejnosti. Vládní moc se dopouští  hromadných poprav, plánovaného vraždění, svévolného věznění, mučení,  sexuálního násilí, hrozby s genocidními úmysly.

Bangladeš: Mimosoudní zabíjení, totéž z iniciativy  islámských  skupin,  omezení práva projevu jakož i tisku,  předčasné a násilné uzavírání sňatku, násilí vůči ženám, nelidské  podmínky v pracovním prostředí.

United Arab Emirates: Neexistují politické strany, bez příležitosti změny vlády,  omezení práva svobody projevu, tisku, bezdůvodné věznění,  dlouhodobá vazba před soudem,  policejní a vězeňská surovost, násilí vůči ženám , diskriminace homosexuálů, surové zacházení  a sexuální zneužívání pracovních sil ze zahraničních zdrojů.

-     -     -

Organizace spojených národů má téměř 200 členů. V tomto výboru dbajícím na lidská práva , jmenováno je  členů devět , z nichž  pět čili většina je mohamedánská, svým tradičním počínáním je groteskní negací jim pověřené funkce.

USA - je  jedním ze zakladatelů OSN a dodnes nejštědřejším zdrojem, financujícím existenci tohoto globálního tělesa  (20 či dokonce 25 procent veškerého  rozpočtu). Donald Trump během své úspěšné prezidentské kampaně se několikrát zmínil o těchto absurditách (UN doesn't live up to its potential, it's a waste of time and money.)

Samozřejmě ztráta času, peněz. Doufejme, že v takovém Augiášově chlévě brzo dojde k pořádnému zametení..

KONEC

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012