Boží mágové

Venda Šebrlová 2 2017 Knihy česky

Graham Hancock

 

Boží mágové

 

Autor je vynikajícím spisovatelem a zaujme i ty, kteří se dosud o archeologii nezajímali. Jeho nejslavnějšími knihami jsou Otisky božích prstů a Zrcadlo nebes. Vydání jeho knih dosahuje závratných čísel: 5 milionů výtisků v 27 jazycích. Já jsem na ta jeho dřívější díla čekala v městské knihovně v pořadníku... Čím je Hancock tak zvláštní?

 

Věří a dokládá, že před naší civillizací byla jiná, pokročilá a jinak orientovaná, než ta naše. Jako novinář procestoval kus světa, ale nejvíc jej přitahovala Afrika. Takže po mnoha článcích, besedách a rozhlasových i televizních diskuzích (možná) definitivně opustil svět románů na toto téma a začal hledat... Důkazy o ztracených civilizacích mu překvapivě nabídl celý svět.

 

Cituji z anotace: „Asi před 12 800 lety vstoupila do sluneční soustavy obří kometa. Její úlomky, které pak zasáhly Zemi, způsobily globální katastrofu. Nastala doba ledová. A nejen to. Kometa se vrátila. Horkem roztály ledovce a svět zasáhla potopa tak velká, že se vzpomínky na ni dochovaly v mýtech mnoha národů.“ Ale to my přece víme, že? Byl Noe jedním z těch, kteří přežili a pomáhali znovu budovat svůj domov? Byli ti, kteří přežili, nazýváni mágy, učiteli či mudrci, které známe už z naší historie  - a nechápeme, odkud vzali své znalosti? Vždyť my známe z dávných dob jen kulturu sběračů a lovců a ne rozvinutou civilzaci.

 

Nejstarším dosud objeveným dílem monumentálního stavitelství je Go¨bekli Tepe v Turecku, v jihovýchodní Anatolii. Prokazatelně z doby, kdy podle dosavadních předpokladů žili naši předkové v toulajících se tlupách, neschopní cokoli zorganizovat... natož práci. Ale tady jsou důkazy nejen o pěstování rostlin a domestikování zvířat! Archeologické nálezy po celém světě dokazují, že podobných rozvinutých kultur bylo mnoho. Což dokazuje i obsáhlý poznámkový materiál ke každé kapitole.

 

Skoro pěti set stránková kniha nás provede po nalezištích v celém světě, čteme rozhovory s archeology a ověřujeme fakta na mapách a spoustě vynikajících fotografií. „Jsme živočišný druh, postižený amnézií“ píše Hancock. „ Z hluboké a vzdálené minulosti k nám ale stále přicházejí poselství v podobě slov Mudrců, skutků mágů a mohutných pomníků, které po sobě zanechali, aby nás probudili, až nastane čas Velkého návratu.“

Vydalo nakl. Metafora v dokonalém překladu Alex. Neumanna a redakce Jany Moravcové.

 

Venda Šebrlová

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012