Olovo odhalilo libovůli v používání pojmu společenská nebezpečnost

8 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    Kauza Olovo, která měla zdiskreditovat jednu z ;nejpopulárnějších českých političek Petru Buzkovou, vykazovala od počátku trapné rysy malé české aféry: přihlouple sestavený desetistránkový pamflet nepříliš gramotného patlala, skandalizující prosáknutí do médií, následné kličkování a obranné protiútoky zodpovědných politiků, posléze pak unáhlený prezidentův pardon pro zúčastněné novináře. Parametry trapnosti nepřekročil příběh Olovo ani ve svém závěru, v ;němž státní zastupitelství došlo k ;poznání, že plán diskreditační kampaně sice sepsal premiérův poradce, společenská nebezpečnost činu je však tak minimální, že se jím nemá cenu dále zabývat.
Klid, nic se neděje
    Do jisté míry je to pravda. Poradce Šíma kul na svém počítači nekalé pikle, ty ovšem nikdy neopustily virtuální dimenzi reality, takže ho není zač trestat. Každý si přece může na svém počítači psát, co chce, žijeme ve svobodné zemi. v Problém ovšem je, že onen počítač nebyl až tak Šímův, nýbrž patřil eráru placenému z daní, z nichž jsou ostatně finančně kompenzovány i pracovní výkony samotného pana Šímy. Je tu ale ještě zásadnější zpochybnění argumentu malé společenské nebezpečnosti jednoho pamfletu zapsaného na hard disku počítače. A tím je sama Šímova funkce.
    Pokud pochybné pomlouvačné spisky sestavuje pubertální gymnazista, který se chce pomstít učitelce za to, že odmítla jeho milostné vyznání, můžeme se tomu jenom pousmát. Sepisuje-li nactiutrhačské materiály (navíc s jasným politickým cílem) poradce hlavy exekutivní moci ve státě, nelze se přes to jen tak přenést. A už vůbec nelze říci, že společenská nebezpečnost takového činu je natolik malá, že si nežádá soudní projednání a příslušný trest. Vždyť co si má víc zasloužit pozornost vyšetřovatelů a soudců než fakt, že v blízkém okolí předsedy vlády České republiky pracuje politická mašinerie, jejíž program je založen na nemorálních principech pomluvy a zákeřné diskreditace souepře.
    Mávne-li vyšetřovatel rukou nad tím, že ve vládní budově pracuje byť jen jedna jediná buňka paralelní rozkladné moci, je sama tato moc v podstatě legitimizována. Jaké důsledky pro celý politický a potažmo společenský systém taková legitimizace může mít, si jistě každý snadno domyslí. I v ;tomto případě platí, že páchnoucí hlava ryby dokáže lehce zkazit celé rybí tělo. Prázdný pojem
    Jedním z vážných důsledků bezstarostného přehlédnutí společenského dopadu Šímova činu je zpochybnění samotného institutu společenské nebezpečnosti , který rozhoduje nejen o možnosti soudit, ale v převážné většině i o výši trestu.
    Rozhodnutí českého justičního systému, který na jedné straně odmítá trestat nechutné politické komploty, přehlíží zodpovědnost bankovních manažerů za miliardové ztráty bank, klidně osvobozuje rasově motivované násilníky a na druhé pak bez rozpaků pošle devatenáctiletého mladíka na čtyři roky do vězení za pár prodaných cigaret marihuany, svědčí o tom, že o náplni tohoto pojmu panují v České republice prazvláštní představy.
    Samozřejmě, posouzení společenské nebezpečnosti jakéhokoliv činu leží na bedrech státních zástupců a soudců, a i oni jsou jen lidé, kteří mají různé názory a postoje a nemohou se vždy ve všem shodnout. Jistá elementární pravidla shody by však měla fungovat i tady. Bez nich se z pojmu společenská nebezpečnost činu stává rozplizlá jazyková hmota, která nemůže společnosti ničím posloužit, natož aby poskytovala občanům jistou právní a mravní orientaci.
    Nemusíme ostatně sestavovat dlouhé výčty do očí bijících nesrovnalostí, případ Olovo sám o sobě hovoří velmi výmluvně. Zatímco čin premiérova poradce Vratislava Šímy nebyl shledán do té míry společensky nebezpečným, aby byl souzen, lidé, kteří skandální informaci zveřejnili (i když přitom trochu nešťastně pomohli Šímově záměru), už takové štěstí neměli. Státní zástupce je totiž na rozdíl od Šímy obvinil z trestného činu.
    Má-li nám trapná historie případu Olovo poskytnout nějaké ponaučení do budoucna, je to právě v otázce náplně pojmu společenská nebezpečnost . Dokud v jeho používání nebude mít česká justice alespoň trochu jasno, bude právní fungování státu pořád kulhat na jednu nohu.
e-mail: petr.fischer@lidovky.cz


Petr Fischer, komentátor LN
LN 16. června 2001

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012