Hospital Kuks Stavbou roku 2016!

-red- 10 2016 Kultura česky

 

 

Hospital Kuks, který znovuotevřel své brány po rozsáhlé rekonstrukci na jaře loňského roku, si ze slavnostního vyhlášení v pražské Betlémské kapli odváží ocenění Stavba roku 2016 a Zvláštní cenu Ministerstva kultury. Obnovený barokní skvost zažívá nebývalý zájem veřejnosti a udělená ocenění jen umocňují správnost záměru NPÚ na revitalizaci celého areálu.

 

Symbolem a názvem celého projektu rekonstrukce se stalo granátové jablko, znak historických správců hospitalu, které je zároveň symbolem zmrtvýchvstání a znovuzrození.

Rozsáhlá obnova Národní kulturní památky Hospitalu Kuks stála přes 450 milionů korun.

 

„ Kuks se podařilo vrátit do života, podstatné však je, že se život vrací na Kuks. Vrací se sem návštěvníci, konají se zde akce, rozvíjí se okolí. V tom vidím smysl obnovy našeho kulturního dědictví,“ říká generální ředitelka NPÚ.

 

Před rekonstrukcí byl přitom stav památky značně neuspokojivý a plně se využívalo pouze 35 % z celého rozsáhlého objektu.

„V letech těsně před revitalizací navštívilo Hospital Kuks kolem 40 tisíc návštěvníků ročně, po otevření návštěvnost stoupla na 140 tisíc návštěvníků. Letošní návštěvnost se koncem září pohybovala nad 100 tisíci návštěvníky. Tato skutečnost se samozřejmě odráží i na výnosech z prodeje vstupného a dalších služeb,“ říká kastelán Hospitalu Kuks Libor Švec. Loni tak Kuks přinesl do kasy Národního památkového ústavu více než osm milionů korun.

 

Hlavním prostorem výsledných aktivit projektu „Kuks – Granátové jablko“ se stalo výukové centrum s divadelním sálem. Návštěvnický provoz představuje prohlídkový okruh, prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitalu od jeho výstavby až do současnosti s popisem nejdůležitějších artefaktů barokního umění: restaurovaným cyklem nástěnných maleb Tance smrti, kostelem Nejsvětější Trojice, lapidáriem s alegoriemi Ctností a Neřestí z dílny Matyáše B. Brauna a lékárnou U Granátového jablka. Tento je doplněn ještě návštěvou rodinné hrobky Šporků v kryptě kostela a prohlídkou dvou expozic Českého farmaceutického muzea. Do zahrady za hospitalem se také vrátilo celkem 144 bylinkových záhonů.

 

Areál Hospitalu Kuks byl vystavěn na počátku 18. století hrabětem Františkem Antonínem Šporkem za účelem péče o vysloužilé vojáky. Je učebnicovým příkladem kompozice barokní krajiny, prezentuje práci významných umělců té doby: architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či rytce Michaela Jindřicha Rentze.

 

Poslední letošní možností k návštěvě barokního areálu Hospitalu Kuks bude druhý a třetí listopadový víkend. Pro větší skupiny je však možné po předešlé domluvě zajistit prohlídky areálu i během zimního období. Ostatním návštěvníkům se brány hospitalu otevřou opět na jaře.

 

-red-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012