České školy bez hranic

-red- 10 2016 Naši ve světě česky

 

 

Obdrželi jsme mailem informaci o novém vydání Newsletteru Českých škol bez hranic.

 

Co se v zářijovém Newsletteru dočtete? Na čem nyní spolek ČŠBH pracuje včetně novinek a zajímavostí ze všech osmi českých škol působících v zahraničí.

 

 

Připojujeme úvodník paní Lucie Slavíkové-Boucher, předsedkyně spolku ČŠBH (na snímku)

 

 

Milí čtenáři, vážení přátelé a příznivci Českých škol bez hranic,

 

začal školní rok; do lavic Českých škol bez hranic zasedlo bezmála 700 žáků, všichni připraveni věnovat svůj většinou víkendový odpočinkový čas právě výuce češtiny a české historie.

A během roku pak i řadě doplňkových akcí: v několika školách se chystá divadelní představení, úplně všude Noc s Andersenem, v Ženevě prosincový Průvod s lampiony, ve Frankfurtu kurz 1. pomoci, v Drážďanech Detektivní výtvarná dílna s Petrem Morkesem, v Paříži Slavnost čtení a překladatelská soutěž.

 

Ve spolku ČŠBH jsme se v poslední době věnovali přípravě dvou mezinárodních konferencí. Tradiční, letos již 8. ročník, Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol proběhl v rámci Týdne češtiny ve světě v srpnu v Praze.

Ve dnech 19. a 20. září spolek uspořádal, jako odborný partner ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí a Akademií věd České republiky, mezinárodní konferenci „Diaspora jako partner mateřského státu“. Inspirativní a dalo by se říci vůbec první debata v tomto rozsahu přinesla řadu odpovědí a otevřela mnoho témat, na kterých bude třeba dále pracovat. Jednoznačně mimo jiné ukázala, že vytvoření pracoviště s mezirezortní kompetencí, které bude mít na starosti všechny otázky spojené s Čechy žijícími v zahraničí, je naprostou nezbytností. Spolek Česká škola bez hranic u příležitosti této konference realizoval dotazníkový průzkum na téma „Češi v zahraničí – jejich vztah k mateřskému státu“. (Podrobněji na toto téma na straně tři.)

 

Konference zároveň ukázala, že jedinou dlouhodobě fungující celosvětovou sítí zahraničních Čechů je právě síť českých škol. Vzdělání je základ mobility, vzdělání v češtině – dětí, které vyrůstají v zahraničí – je základní podmínkou pro návrat do České republiky, ať už jejich rodičů nebo později jich samých.


Čeká nás tedy hodně práce. Přeji všem přínosný školní rok.

 

Více na adrese:

https://drive.google.com/file/d/0B_8nkkm1IxA9XzliaEVlOF9qWFE/view?usp=sharing

a

www.csbh.cz

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012