Pozvánka

Olga Szymanská 10 2016 Kultura česky

 

 

Přátelé - Příznivci!


Jménem pořadatelů přijměte pozvání na SLAVNOSTNÍ VEČER k zahájení výstavy magických obrazů "VIA LUCIS-PROSTOR SVĚTLA" Bohunky WAAGEOVÉ, obohacených reliéfem KŘÍDLA, vytvořeného speciálně pro Kostel sv. Martina ve zdi v Praze.

Půjde o magickou pouť za září malířčiny tvorby ve spojení s krásným třpytem slov a hudby.

 

Akce se koná 12. října v 18.00 v Kostele sv. Martina ve zdi, Praha 1, Martinská 8.

 

Křtem nové básnické sbírky PROSTOR SVĚTLA Olgy Szymanské - silné hloubkou veršů (s ukázkou) a prozářenou tvary-barvami-tóny reprodukcí obrazů zde vystavených - večer vrcholí.

 

Koupí knihy na místě za výhodnou cenu podpoříte ty, kteří Cestu-Prostor Světla ukazují, i všechny, kteří jej potřebují.

 

Těší se na Vás za autorky Olga Szymanská

 

----------------

 

BOHUNKA WAAGEOVÁ

malířka, grafička, ilustrátorka, organizátorka výstav

Nezaměnitelné grafiky přinesly autorce členství ve SČUG Hollar, její ilustrace poetických i prozaických knih nejedno prestižní ocenění. Schopnost vcítění spoluúčast na tvorbě filmu. S paralelně vznikajícími obrazy samostatné i skupinové výstavy doma a v zahraničí. Ovlivněna linkou – linií a se smyslem pro detail u cyklických témat, vazbou na konkrétní atributy a symboly ve volných barevných plochách dosahuje malířka podmanivé moci. Touha vyjadřovat se k minulosti i přítomnosti, a to s jemnou laskavostí a nadhledem, dává jejímu dílu sílu inspirace a imaginace. Zároveň schopností svých vhledů v tvorbě ukazuje druhým cestu ke Světlu.

(Olga Szymanská)

 

OLGA SZYMANSKÁ

básnířka - fotografka - autorka literárních pořadů - publicistka

Zájem o výtvarné umění propojila s potřebou jiného sdělení: v pořadech pro rozhlas a v článcích se snaží skloubit stránku vizuální s hudební, poetickou i duchovní. Z touhy po tajemnu a metafoře napsala básnické sbírky Muž s křídlem (il. Josef Benedikt) a Znamení torza (il. Jiří Samek), dále Návraty, Rytiny, Verše ticha, doprovázené vlastními fotografiemi, které umocňují autentičnost výpovědi. Výstavy těchto fotografií v cyklech mají ohlas u veřejnosti. Poslední sbírku básní Prostor světla umocňují reprodukce obrazů bravurní malířky Bohunky Waageové.

Autorka v sobě uchovává odkaz otcova kraje výtvarníků a literátů Východních Čech i s láskou k jazzu a k současnému umění. Matčin odkaz krajiny Beskyd s tradicí a moudrostí i s láskou k lidové písni a k folklóru. Obdiv k architektuře Dušana Jurkoviče v obou krajinách.

(Stanislav Liška)

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012