Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí ČR

-red- 10 2016 Aktuality česky

 

 

Vážený pan Lubomír Zaorálek,

ministr zahraničních věcí ČR

 

na vědomí: vláda ČR, Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, vládní zmocněnec pro krajany, krajanské spolky, tisk

 

Vážený pane ministře,

dnes skončil jubilejní 10. ročník festivalu krajanů, který pořádáme s podporou MZV, dříve skutečnou, nyní jen formální a velmi nepatrnou.

Přehlídky se v tomto roce zúčastnilo 18 krajanských souborů a 600 účastníků, z toho 390 účinkujících.

K dnešnímu dni se festivalu zúčastnilo celkem 5800 krajanů z 19 zemí, včetně souborů ze severní i jižní Ameriky, z Afriky, Austrálie. Oproti minulým letům se festivalu účastní čím dál více mladých lidí, díky možnosti účastnit se festivalové přehlídky se do spolků hlásí stále více mládeže. Dle odhadu v Praze krajané utratili v ČR minimálně11,6 miliónů Kč, navštívili velký počet památek, přivezli do ČR podnikatele, atd. Krajané jsou velkými propagátory ČR, velkými investory, přivádějí do naší země obrovský kapitál a firmy; stejně tak „přenášejí“ naší zem ven do světa.

Přesto všechno, nejen Vaše ministerstvo (přes stále klesající finanční podporu festivalu), ale i celá politická scéna zůstává netečná vůči povinnosti morálně vnímat Čechy ve světě na stejné úrovni jako ty doma a tím uskutečnit i ty zásadní kroky pro jejich asimilaci s domácí scénou. Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro krajany byla pouze formální akce, neboť není vybaven žádnými pravomocemi.

Je pozoruhodné, že festivaly lokálního charakteru mají v České republice milionové rozpočty a dostávají také milionové dotace (viz akce FOS ), zatímco krajanský festival je rozhodnutím vlády zařazen pod ministerstvo zahraničních věcí a zcela zastrčen do pozadí. Co se týče státní podpory, není to ani procento toho, co pro takovéto festivaly dělají jiné země. Pro tento festival částka na ubytování 390 účinkujících na 4 dny ve výši 100 000.Kč prostě nestačí a vzhledem k tomu, že mi ani MZV ani žádní vládní organizace nenabídla pomoc, byla jsem nucena si vzít půjčku 200 000, aby se kryly základní výdaje festivalu.

Proto jsem byla nucena sdělit krajanům, že tento jubilejní 10. ročník je naším posledním – čímž bude festival končit, ale zároveň posílám tento dopis – s plnou podporou Konzultativní rady Senátního výboru pro krajanské vztahy – všem krajanským spolkům a významným osobnostem našeho politického a kulturního života, jak doma, tak ve světě, aby se dozvěděli, že si na organizaci takové akce nenajde stát prostředky, a tak si důchodkyně musí půjčit peníze na to, aby se krajanský festival mohl vůbec konat.

Tento příklad je přesným odrazem postoje naší politiky k Čechům žijícím v zahraničí. Škoda, že nevěnujete větší pozornost našim krajanům, škoda, si nevážíte práce, kterou jsme s vaší minimální podporou za 10 let udělali v oblasti krajanské politiky, bylo to téměř zadarmo a mohli jste sklízet plody naší dlouholeté úspěšné dobrovolnické práce. Krajané se budou ptát, proč festival končí – Ti, kteří jsou zde, ti kteří tu byli i ti, kteří se sem chystají.

 

Za Občanské sdružení Sedm paprsků

 

PhDr. Věra Doušová, statutární zástupce, ředitelka a zakladatelka krajanského festivalu

 

V PRAZE dne 2. 10. 2016

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012