Konference Krajané a identita dnes pokračuje

-red- 9 2016 Aktuality česky

 

 

Včera začala v Praze, v nové budově Národního muzea (bývalá budova Federálního shromáždění ČSSR), konference Krajané a otázka identity.

Účastníci z řad krajanů i hostů se zamýšlejí nad otázkami:

Má identita v době globalizace smysl?

Identifikují se všichni krajané s českou vlastí, národem a jazykem?

Existuje dvojí identita?

Jak je to u nejmladších generací zahraničních Čechů?

A jak to bude za 50 let?

 

Letošní konference je už 9. mezinárodním setkáním krajanů od roku 1998.

Konference se účastní přes 100 zahraničních Čechů z téměř 20 zemí celého světa a hosté.

 

První den konference byla předána Ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity. Mezi oceněnými byl např. Michael Klimesh, organizátor vzpomínkových akcí na Antonína Dvořáka v americkém Spillville, nebo Ivan Latko, zakladatel a předseda aktivního Klubu T. G. Masaryka v ukrajinském Užhorodě.

Představila se nová čestná předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Eliška Hašková Coolidge.

 

První dva dny konference jsou jednací, třetí den - v pátek 30.9. je pro účastníky připraven kulturní program.

 

Podrobný program:

středa 28. září

 • 8.00 registrace
 • 9.00 zahájení, předání Ocenění za dlouholetou činnost pro krajanské komunity, vystoupení Ženského sboru Českého spolku v Košicích
 • 10.00 přestávka
 • 10.30 Ján Varšo: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a otázka identity
 • 10.50 Tomáš Grulich: Diaspora – partner mateřského státu – a identita
 • 12.10 Jan Cholínský: Český politický exil 1948-1989 a problém identity
 • 12.30 přestávka na oběd
 • 14.00 Antonín Stáně: Zlatá léta londýnského exilu
 • 14.20 Jiří Bahník: Krajané a problém identit v prostředí velkoměsta
 • 14.40 Helena Stráníková: Jazyk jako jeden z rysů identity u české menšiny v Chorvatsku
 • 15.00 Karel Raška: Dva břehy domova
 • 15.25 Vlastenka Krišan: Srbští krajané a identita
 • 15.45 Ludmila Chizevska: Identita u Čechů na Ukrajině
 • 16.05 Barbara Semenov: Identita Čechoaustralana
 • 16.25 závěr, odchod do Knihovny Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
 • 17.00 představení Knihovny Václava Havla, dokumentární film o V. Havlovi
 • 18.00 závěr

čtvrtek 29. září

 • 9.00 Stanislav Brouček: Českoslovenství na Tasmánii
 • 9.25 Dagmar Takácsová: Mezi českou a slovenskou identitou
 • 9.45 Georg Kraus: Identita 2. a 3. generace ve Švýcarsku
 • 10.05 Blanka Karlsson: Uchovávání identity v českých rodinách ve Švédsku
 • 10.25 přestávka
 • 10.55 Lucie Slavíková Boucher: České školy bez hranic a uchovávání české identity
 • 11.15 Svitlana Shulga: Volyňští Češi – identita a akulturace
 • 11.35 Olga Schmalzriedová: Kým se cítíme?
 • 11.55 Jaroslav Havelka: Identita z pohledu emigranta ve Švýcarsku
 • 12.15 přestávka na oběd
 • 14.00 Petr Pithart: Krajanství, exil a identita
 • 14.25 Petr Bísek: Identita?
 • 14.50 Miloš Šuchma: Krajané a problém identity
 • 15.15 Karel Pokorný: Exil, Mnichov a identita
 • 15.35 Jaromír Šlápota: ČÚZ a podpora české identity
 • 15.50 Martina Fialková: České kořeny ve Vancouveru, projekce filmu
 • 17.00 zakončení, závěry konference
 • 17.30 koncert Ženského sboru Českého spolku v Košicích
 • 18.00 společenské setkání

pátek 30. září

 • 9.30 zahájení výstavy Československý exil 20. století, Jungmannovo náměstí, Praha 1
 • 10.10 odjezd autobusem do Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7
 • 10.30 prohlídka Národního technického muzea
 • 13.30 odjezd autobusem do Národního archivu, Milady Horákové 133, Praha 6
 • 14.00 přednáška a prohlídka výstavy o Karlu IV. v Národním archivu
 • 16.30 odjezd autobusem do centra Prahy

 

-red-


Foto: Přednáškový sál v nové budově Národního muzea

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012