Slovo na září

Eva Střížovská 9 2016 Slovo redakce česky

 

Dětem začala škola, počasí je stále letní a ve volbách v severoněmeckém Meklenbursku-Předním Pomořansku prohrála CDU Angely Merkelové. Dalo se to čekat po všech jejích neuvážených a přitom namyšlených krocích. Jde hlavně o problém s přijímáním uprchlíků. I když naše vláda prohlašuje, že uprchlické kvóty pro nás nejsou přijatelné, v tichosti první várku bez vědomí veřejnosti schválila.

 

Václav Klaus ml. Má dnes na Novinkách zajímavý komentář. Dovolím si z něho citovat, stojí to zato.

„ Snaha udělat ze škol ideologickou nalejvárnu pro děti a mládež – to není, že slyším trávu růst... Současní vládci resortu, dle pokynů svých evropských a neziskových nadřízených do toho jdou skutečně prsama.

Nedávno vydala Česká školní inspekce materiál, který popisuje implementaci Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech. Tyhlety nadpředměty se nazývají hatmatilkou Rámcových vzdělávacích programů průřezová témata. A ty musí školy začlenit do různých předmětů, pak se to zkouší u maturit…

Globální a rozvojová témata mají tři hlavní zdroje. Je to Multikulturní výchova, Udržitelný rozvoj a environmentálně-ekologické cosi a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Školy musí vytvořit pozici koordinátorů. Koordinátor pro evropské a globální myšlení a tak, kteří budou dohlížet, zda jsou tato témata začleněna do výuky v různých předmětech a správně uvědoměle a energicky vyučována.

Tohle neměl ani bolševik za mého mládí. .. že bychom měli ve škole koordinátora marxismu-leninismu a koordinátora boje proti metalistům a vlasáčům …“

Je to dost otřesná informace, že?

 

Chtěla bych napsat něco hezkého, ale přiznám se, že mne nic nenapadá. Snad jen, že naše malá Magdalenka (viz. foto) šla do první třídy a že se jí tam moc líbí. Tak doufám, že jí tato hloupá nalejvárna mine.

 

Eva Střížovská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012