Příběh paní Bernardové

5 2003 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

S životní situací paní Bernardové jsem se seznámila v souvislosti s její telefonickou žádostí, abych ji navštívila, protože má zájem předat Nadaci pro výstavbu penzionů pro seniory s komplexními službami, sídlem Praha 4, Jeremenkova 9 (dále jen Nadace) peněžní dar, protože jsme jediná Nadace, která řeší naléhavé situace seniorů v ČR. Jsem zřizovatelkou a předsedkyní správní rady Nadace. Při setkání mi sdělila, že v roce 2002 prodělala operaci srdce a již 4 roky se snaží o umístění v penzionu pro seniory v Praze. Její zdravotní stav jí nedovoluje chůzi do 3. patra bez výtahu, ale nebrání jí, aby se o sebe starala v odpovídajícím penzionu. Jednala v roce 2001 se sociální pracovnicí městské části Prahy 10, která jí řekla sova, pro která se rozhodla veřejně reagovat: "nelíbil se Vám minulý režim, tak budete čekat 10 let". Své zkušenosti dne 3. 2. 2003 v rozhlasové stanici Regina, v seniorklubu.

Sdělení je ve shodě s informacemi Nadace, které získala při osobních jednáních s pražskými seniory, kteří potvrzují urážky a ponižování, kterým jsou vystavováni při jednání o svém umístění v penzionech nebo DPS. Nemají osobní odvahu paní Bernardové veřejně o nevhodném jednání odborných pracovníků sociálních odborů, odpovědných za řešení jejich sociální situace, veřejně hovořit. Městsko části Prahy 5 a Prahy 10 odmítaly zapsat žadatele do pořadníků. Situace se změnila po stížnosti Nadace. Obrátila jsem se s dotazem na vedoucí sociálního odboru Městské části Prahy 5 s žádostí o vysvětlení. Ta mi sdělila, že ji senioři zajímají po 80 letech, protože do té doby jsou zdraví.

Naše zkušenosti potvrzuje Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 1999 Českého helsinského výboru, která uvádí, že polovina rodin v ČR se nezajímá o potřeby seniorů ve své rodině. Tento stav vede k emocionálnímu a psychickému vydírání. Jeden humanitní odbor předává seniorům formulář, který si nechává slibovat od žadatelů finanční dar a další finanční dar od majitele bytu, v němž senior bydlí.

Zdravotní stav paní Bernardové je naléhavý, což mohu posoudit pro svou pětiletou činnost v Nadaci. Za toto období zemřela ze 117 evidovaných zájemců o bydlení v penzionu Nadace, třetina. Zemřeli na mozkové příhody, infarkty a dopravní nehody. Zemřelí senioři byli aktivní, měli zájem svou zdravotní situaci řešit, společnost nebyla připravena pomoci. Zdravotní stav paní Bernardové potvrzuje, že finančně náročná a pro pacienta nebezpečná operace nebude úspěšná, pokud na zdravotní stav nebude připravena sociální oblast a pro paní Bernardovou nebude připravena sociální péče. Bariéry pro řešení seniorského bydlení vytvářejí státní úředníci komunistického režimu, kteří plynule přešli do demokratických poměrů. Sociální oblast byla a zůstala tabuizovaným tématem, a proto v České republice nedošlo od roku 1989 k absolutnímu nárůstu sociálních lůžek pro seniory ve státních zařízeních. V České republice je 26 263 sociálních lůžek pro seniory ve 224 zařízeních. Údaj je potvrzen Zprávou o stavu lidských práv v České republice za rok 2000. Tento rozsah péče o seniory, kteří jsou oslabeni věkem a zdravotním stavem, je ve shodě s představami komunistických režimů a v příkrém rozporu s péčí o seniory v zavedených demokraciích.

Bývalá náměstkyně MPSV ČR PhDr. Běla Hejná, odpovědná za výstavbu sociálních lůžek pro seniory uvedla v časopise č. 2/2002 Generace, že v demokratických režimech ve světě využívá možností seniorské výstavby 25 -- 30 % seniorů. Vzhledem k počtu seniorů 1 883 783, k celkovému počtu 10 230 060, nedosahuje počet sociálních lůžek pro seniory 1 %.

Stávající kapacity, kdy 41 % je umístěno v budovách postavených před rokem 1900 a z toho 10 % v budovách postavených před rokem 1700 potvrzují rozsah zájmu odpovědných státních úředníků za tento stav. Přes nevyhovující poměry, které v těchto zařízeních nelze změnit, je i do těchto zařízení dlouhá čekací lhůta, například Domov důchodců v Černé Hoře.

Neřešená situace seniorské výstavby se bude nadále v České republice zhoršovat. Statistický úřad ČR a Statistický úřad OSN potvrzují, že v ČR bude do roku 2050 nejvyšší nárůst seniorů ve světě. V roce 1999 bylo v ČR 18 % seniorů a v roce 2050 bude v ČR 40 % seniorů V magistrátních městech Praze, Brně, Ostravě a Plzni bude nad 30 % seniorů již v roce 2020.

"Nejstarším" krajem je hlavní město Praha, kde index stáří převyšuje republikovou hodnotu o 41 %. (server www.mpsv.cz, ze dne 23. 9. 2002)

Nezájem odpovědných institucí o řešení seniorské výstavby nemění společenské prostředí, pro které senioři již půl století tvoří nejpočetnější skupinu občanů, u nichž dochází k porušování lidských práv. Senioři jsou občané oslabení zdravotním stavem a věkem, a proto je jejich hlas ve společnosti nejméně slyšet. Toto jsou rozhodující důvody, proč jsem v roce 1997 založila Nadaci. Projekty Nadace na řešení seniorské výstavby uvádíme na serveru www.altista.senior/cz.

Finanční prostředky, které získá Nadace pro řešení seniorské výstavby, ve shodě s projekty Nadace, umožní urychlené řešení životních situací seniorů, kteří vyžadují naléhavou pomoc, což potvrzuje příběh paní Bernardové.

Finanční dary lze zasílat na č. účtu 578 588 963/0300/SWIFT: CEKOCZPP, Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1.

Děkujeme za pochopení situace seniorů v ČR.

V Praze dne 6. 5. 2003
JUDr. Jitka Hoplíčková
předsedkyně správní rady
Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory
s komplexními službami
Jeremenkova 9
147 00 Praha 4
tel. 241 431 674, privát 244 460 650
úřední hodiny úterý 9--13 hodin

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012