Krajanská konference 2016 v Praze se blíží

-red- 8 2016 Aktuality česky

 

28.-30. září 2016

Konferenci a názvem Krajané a problém identity

(co si pod pojmem národní identita představujeme a jak ji v podmínkách krajanských komunit udržujeme)

pořádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů (www.zahranicnicesi.com) s partnery (MZV ČR a Národní muzeum, Český rozhlas, Senát ČR a Národní archiv ČR).

 

První dva dny konference budou jednací (první den budou např. také předány ceny za dlouholetou činnost pro krajanské komunity), program je plánován oba dny od 9.00 do 18.00. Pátek 30. září bude věnován návštěvám muzeí a pamětihodností.

V sobotu 1. října bude od 10.00 mše pro krajany v katedrále Svatého Víta (slouží biskup Václav Malý).

 

V době konference bude v Praze probíhat také Krajanský festival, jehož se zúčastní krajanské hudební a taneční soubory.

 

Potvrzena je účast zahraničních Čechů ze zhruba dvacítky zemí. Na další podrobnosti odpovídá koordinátor konference Miroslav Krupička (převzato z webu Českého rozhlasu):

Proč jste zvolili téma Krajané a problém identity?

„Identita a její hledání – to jsou věci, jichž se na krajanských konferencích více či méně dotýkáme už dlouhou dobu. Pro zahraniční Čechy je velmi důležité mít definovanou otázku, kým vlastně jsem, kam patřím, kam patří moje děti atd. Je tu spousta faktorů, které tradiční přístupy mění – namátkou jmenujme globalizaci nebo třeba teď nově migraci. Identita – to je problém historický, sociální, politický i filozofický a mezi krajany je na něj řada pohledů. Ty chceme prozkoumat.“

Proběhne konference stejně jako před dvěma lety v Národním muzeu?

„Ano, samotné jednání konference 28.-29. září se uskuteční v nové budově Národního muzea, historická budova muzea je v rekonstrukci. Národní muzeum je tradičním partnerem krajanských setkání, stejně jako naši další partneři a zaštiťovatelé – Ministerstvo zahraničí, Senát, Český rozhlas, Národní archiv atd. Na konferenci bude zastoupen i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, jehož nový předseda Ján Varšo nás přijede pozdravit“.

Co můžete prozradit o programu?

„Na úvod tradičně předáme Cenu za dlouholetou činnost pro krajanské komunity. Oba jednací dny – tj. 28.-29. září – budou vyplněny vystoupeními a prezentacemi krajanů a samozřejmě diskusemi. V programu bude dostatečné množství přestávek, takže krajané budou mít čas na osobní diskuse. Pro mnoho krajanů je konference po dlouhé době také návštěvou staré vlasti a přátel a tak se nediskutuje jen o krajanské problematice, ale také o české politice, fotbalu atd. Součástí programu bude představení nového filmu České kořeny v Kanadě. Předběžný program lze nalézt na www.zahranicnicesi.com, v následujících týdnech ho budeme upřesňovat“.

Připravuje se něco speciálního, na co byste chtěl účastníky konference nalákat?

„Určitě bych zmínil např. návštěvu Knihovny Václava Havla, kde absolvujeme besedu a film o prvním českém porevolučním prezidentovi. Třetí den konference bude jako obvykle věnován návštěvě pražských muzeí a dalších kulturních památek. Zatím mohu mluvit o dvou – navštívíme zrekonstruované Národní technické muzeum a potom Národní archiv, který speciálně pro nás připravuje historickou výstavu. V sobotu 1. října dopoledne je naplánována mše pro zahraniční Čechy ve Svatovítské katedrále. Sloužit bude biskup Václav Malý. Účastníci konference se budou moci bohoslužby zúčastnit s dalšími krajany, kteří přijedou na Krajanský festival. Ten bude probíhat zhruba ve stejné době jako konference“.

Kolik účastníků se zatím registrovalo na konferenci?

„V tuto chvíli (červenec 2016 – pozn. redakce) máme registrováno téměř 70 lidí z východní i západní Evropy a USA. Budeme rádi, když přibydou další: stačí poslat email se jménem na info@zahranicnicesi.com. Těšíme se na shledanou v Praze!“

 

-red-

 

Foto Miloš Turek, Přednáškový sál v nové budově Národního muzea, kde proběhla poslední krajanská konference 2014

 

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012