Nemocnice Na Františku

8 2001 Aktuality česky
obálka čísla

    První záznamy o Nemocnici Na Františku jsou již z roku 1368. Je to nejstarší nemocnice na území České republiky. Již v 18. století tu vznikla první chirurgická a interní klinika. Jedním z dalších primátů je provedení první éterové anestezie v roce 1847. O sto let později bylo v této nemocnici otevřeno první anesteziologicko-resuscitační oddělení v republice. V posledních letech důmysl projektantů dokázal zakomponovat zcela zmodernizované ARO do barokniho historického sálu. Vedení nemocnice za pomoci zřizovatele a dalších institucí sleduje nejen zájmy pacientů, své lečebné a diagnostické povinnosti, ale pečuje i citlivě o vzhled této významné části pražské památkové rezervace. Letos v létě byl dán pacientům nemocnice k dispozici nově zrekonstruovaný dvůr. Rekonstrukce si vyžádala náklad ve výši cca 7,8 mil. Kč., a to z prostředků zřizovatele, Městské části Praha 1, Ministerstva financí ČR a částečně také z vlastních zdrojů. Památkářsky i stavebně to byla velmi náročná akce. Z původně nevzhledného a neúčelně využivatelného prostoru tak vznikl krásný areál, který vhodným způsobem navazuje na postupnou rekonstrukci unikátního, historického objektu v centru Prahy. Ze sponzorského daru Hotelu Intercontinental Praha ve výši 1 400 000 vznikla v předchozích letech dvě nadstandardní apartmá. První z nich bylo vybudováno v rámci chirurgického oddělení, druhé v rámci interního oddělení. Obě tato apartmá jsou určena pro náročné pacienty a jejich vysoké využití vylepšuje ekonomickou situaci nemocnice.


Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012