Nová příručka k procvičování paměti, rozvíjení logického myšlení a zvyšování intelektuální kapacity, ale také k pobavení

Bohumil Tesařík 7 2016 Knihy česky

 

(Dobře fungující paměť je možná v každém věku.)

 

"Dnes už víme, že mozek má neuvěřitelné schopnosti, dokáže se sám léčit, neustále přetvářet a rozvíjet. Říká se, že lidský mozek je geniální biopočítač, ke kterému jsme však nedostali návod." (Marie Michaličková)

 

"Jedinou chybou, kterou můžete udělat, je přestat se snažit." (E. Habbard)

 

 

Při hodnocení úrovně našeho knižního trhu byl také vysloven názor s trochou pejorativnosti v pozadí, že bychom mohli s našimi nakladatelskými domy vydaných kuchařek přehradit Vltavu.

"Všichni píšou pořád dál, stále stejná jména v těch samých časopisech a edičních plánech, a každý píše rok od roku trochu hůř a usilovně mačká ze sebe další méně kvalitní texty", uvádí na téma vydávání nových knih kulturní čtrnáctideník A2+.

 

Jen s velmi malou nadsázkou lze říci něco podobného také o poměrně značném množství psychologických, pedagogických a neurologických publikací, různé odborné úrovně a provenience, obsahově věnovaných mozku jako nejkomplexnějšímu orgánu lidských bytostí včetně jeho poznávacích funkcí - řeči, myšlení, vnímání, emocím a především paměti. Stačí jen otevřít internetové stránky databází vydaných knižních titulů, aby vás zaskočila jejich současná nabídka, postačující k zaplnění několika decimetrů knižního regálu - Zdokonalte si paměť, Mozek a jak ho cvičit, Trénink obou polovin mozku, Návod k používání lidského mozku, Jak pracuje váš mozek, Mistrovská paměť, Trénink paměti, Používejte hlavu, Myšlení rychlé a pomalé, Ovládněte svůj mozek, Váš mozek se dokáže změnit, Máte na víc! Trénujte svůj mozek, Za to můžeš ty...můj mozku atd.

 

V tomto informativním výčtu bychom mohli pokračovat ještě dále, ale účelnějším a smysluplnějším bude seznámení s nejnovějším titulem, opět se zabývajícím procvičováním paměti, rozvíjením logického myšlení a zvyšováním intelektuální kapacity. Je jím ze španělského originálu El libro de la memoria Ilonou Staňkovou přeložená příručka Cvičení paměti, vydaná pro české čtenáře s podtitulem 95 nápaditých her a úkolů pro všechny věkové kategorie k. s. Euromedia Group-Ikar (Praha 2015, 1. vyd., 136 str., ISBN 978-80-249-2796-1). Její autorka Ángels Navarrová patří v současnosti k nejvšestrannějším mezinárodním odborníkům na hry a aktivity, které podporují duševní činnost a mentální trénink. Vystudovala psychologii a v praxi se zaměřuje na rozvoj myšlení a terapii nejen prostřednictvím časopiseckých článků, řady knih, manuálů a CD-ROMů, ale také pomocí audiovizuálních a multimediálních projektů pro televizi a internet.

 

Ať už máte pocit, že se na svou paměť nemůžete příliš spoléhat, nebo že to s ní není zrovna nejlepší, je pravděpodobné, že funguje docela dobře. Je totiž možné, že vám dosud nikdo neukázal, jak byste mohli svůj skrytý potenciál využít. Zkušená autorka shrnuje hlavní záměry své příručky do pěti bodu:

+ ukázat čtenáři, jak funguje jeho paměť a jak dochází k jejímu stárnutí

+ pomoci čtenáři odhalit slabiny jeho paměti

+ nabídnout rozličné strategie k zapamatování, jež pomáhají organizovat informace takovým způsobem, aby si je čtenář posléze co nejsnáze vybavil

+ vést čtenáře, aby si vytvořil memorizační techniky a strategie, případně aby si s jejich pomocí zefektivnil a usnadnil ty, které již používá

+ přimět čtenáře, aby si uvědomil důležitost cvičení paměti a kognitivních schopností pro zlepšení své výkonnosti a zpomalení její devastace

 

Obsah publikace je rozdělen do dvou hlavních částí. První je věnována odbornému pojednání o jedné ze základních funkcí lidského mozku - paměti, bez které bychom se nedokázali nic naučit a k ničemu by nám nebyly ani všechny životní zkušenosti. Kromě toho, že je paměť abstraktním procesem, je i schopností a dovedností. Poslední výzkumy potvrdily, že existují různé druhy pamětí: senzorická, krátkodobá (provozní) a dlouhodobá |explicitní (deklarativní) a implicitní (procesní)|. Po objasnění jejich rozdílů následuje srozumitelně napsaný výklad o paměťovém procesu a jeho tří fázích (vštěpování, uchování, vzpomínání), souvislosti mezi stárnutím a stavem paměti, vnitřních a vnějších faktorech, které negativně ovlivňují paměť, poruchách paměti, demeci, metodách a technikách pro zlepšení paměti a jejich správnému uplatňování, správných návycích a aktivitách pro dosažení lepší paměti. Obsáhlejší druhá část obsahuje téměř zhruba stovku zábavnou formou zpracovaných her a úkolů, rozdělených do čtyř stupňů obtížnosti. Většina úkolů obsahuje doporučení, která čtenáře nasměrují na memorizační techniky nebo metody usnadňující jejich řešení. Zatím co mnohá zařazená cvičení se myšlenkově shodují s jinými v podobných titulech, jedinečné je určitě jejich grafické zpracování na křídovém papíru (dvojbarevný tisk textu, přehledně a lákavě zpracované stránky, černobílé a barevné náčrty a fotografie). Na konci knihy jsou uvedena řešení většiny úkolů.

 

Nápaditá příručka je určena pro všechny věkové kategorie: nejmladším pomůže upevnit pozornost, koncentraci a paměť, střední věk si s jejich pomocí udrží co nejdéle paměť ve výtečném stavu a nejstarší čtenáře naučí různé techniky a triky, které jim pomohou kompenzovat drobné potíže související se slábnutím paměti.

Italská neuroložka Rita Léviová-Montalciniová (1909-2012), nositelka Nobelovy cena za fyziologii a lékařství, krátce před svými stoletými narozeninami, překvapila novináře svou odpovědí na položenou otázku, jak je na tom s duševní činností: "Mozek mi funguje stejně jako ve dvaceti! Nepozoruji žádnou změnu, ani pokud jde o kapacitu či nové myšlenky a zápal. Tělo mě chátrá, to je nevyhnutelné, ale mozek, kdepak! Je to dáno velkou plastičností neuronů. I když některé odumírají, ty zbylé se přeskupují tak, aby byly zachovány tytéž funkce, je ale potřeba je k tomu stimulovat. Udržujte svůj mozek aktivní a tvůrčí, nenechte ho zlenivět a nikdy nezdegenerujete."

 

 

Bohumil Tesařík

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012