Připomínka politických procesů

5 2003 Aktuality česky
obálka čísla

V dubnu 14. až 16. se konala v pankrácké věznici v Praze Mezinárodní historická konference. Se zajímavými příspěvky vystoupili např. účastníci Jan Foitzik z Postupimi: Souvislost procesů ve střední a východní Evropě, Michal Reiman z Prahy: Vztah mezi politickými procesy a vnitropolitickým vývojem v SSSR, Jochen Hellbeck z Giessenu: Politické procesy 30. let v SSR a proces se Slánským, Barbara Falk z Toronta: Očista je ku prostpěchu - srovnání procesů se Slánským a s manželi Rosenbergovými a Martinem Sobellem, Jaroslav Rokoský z Ústí nad Labem: Poválečný proces s předsedou agrární strany Rudolfem Beranem, Jiří Kocián z Prahy: Politické procesy v ČSR ve světle hlášení zahraničních diplomatů, Jan Pešek z Bratislavy: Vlna politických procesů na Slovensku koncem 50. let, Jana Burešová z Olomouce: Poznámky k případu Bohumila Laušmana. Barteček z Olomouce: Procesy 50. let a jejich literární projekce, Michal Štefanský z Bratislavy: Mezinárodní souvislosti procesu s dr. Vladimírem Clementisem a zaznělo zde i mnoho dalších příspěvků..

O účast na konferenci byl velký zájem z celého světa. Ubytování přímo v areálu věznice si zamluvila většina účastníků.

-es-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012