Sestry B.

Venda Šebrlová 6 2016 Knihy česky

 

 

Milena Štráfeldová

 

 

Viděla jsem hru, kterou autorka napsala o Lídě Baarové před dvěma lety. Teď jsem četla knihu a znovu jsem se žasla, jak se osudy sester Lídy a Zorky proplétají až do osudných pout smrti. Život slavný a život trpký, život plný slávy a život hledání. Pak se ptáte: která smrt byla milosrdnější?

 

Lída Baarová je pořád zajímavá osoba (rozhodně ne osobnost), která pro úspěch a slávu udělala cokoli. „Copak za všechno můžu já?“ ptá se. Je to pro ni nepochopitelné, že jí lidé (národ) zatracují za ochotu udělat pro výslunní cokoli. Vyspat se s kýmkoli, být báječnou společnicí komukoli prospěšnému, na vrcholu popularity i nacistickému ministru propagandy Josefu Goebbelsovi. Po válce prošla jako kolaborantka výslechy, hanbou i popliváním celého svého života, ale po emigraci znovu hrála v zahraničí. Poslední roky pak dožívala ve Vídni. Zapomenutá, špinavá a opilá, nechápající nic ze svého provinění.

 

Její o sedm let mladší sestra Zorka vyrůstala vedle ambiciózní a velmi bezohledné sestry také s touhou hrát. Ona musela tvrdě dokazovat svůj talent, pořád ji srovnávali s Lídou, táhla s sebou její úspěchy i odpor lidí vůči sestřině bezcharakternosti. Byla velmi dobrou herečkou, kterou však po válce její kolegové zatratili jak sestru kolaborantky. Celoživotní zápas s depresemi ukončila v březnu 1946 skokem z okna. „Copak za všechno můžu já?“ ptala se i tentokrát ukřivděně Lída Baarová.

 

Milena Štráfeldová patří k našim nejlepším současným spisovatelkám. Už její dvě poslední knihy Guláš pro Masaryka a Trestankyně nás oslnily, stejně jako rozhlasová a později divadelní hra o dceři Boženy Němcové Osamělé večery Dory N. Svým studiem teorie a dějin umění na Univerzitě Karlově získala schopnost číst dokumenty a nacházet v nich zajímavou pravdu. Citace dobových materiálů vůbec neruší, je to spíš návnada pro další nedočkavé čtení. Teď připravuje román o Jeronýmu Pražském, natáčet se podle něj bude i film. To je téma, na které si jen tak někdo netroufne!

 

Knihu vydalo (a v červnu dotisklo) nakl. Garamond

 

Venda Šebrlová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012