Bořivoj Čelovský: Kopiník svobody

8 2001 Aktuality česky
obálka čísla ( Šenov u Ostravy, Tilia 2001 )

Kniha, připomínající život a bohaté novinářské dílo Lubora Zinka, kanadského novináře českého původu, vyjde k šedesátému výročí vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva.
Autor v úvodu vysvětluje: "Pokládám za veliké plus v součtu svého počínání v letech po návratu z exilu, že jsem mohl napsat několik řádků o muži, který dal svůj mimořádný talent beze zbytku do služby svobody jako nikdo jiný z jeho vrstevníků. Nazývám jej kopiníkem podle neohrožených husitských bojovníků, kteří s kopím v ruce stáli vždy v první řadě a nikdy nehleděli na množství."

Jedenadvacetiletý Lubor Zink v uniformě dělostřelce československé brigády přečetl před zaplněným sálem Caxton Hall toto prohlášení: "My, studenti Velké Británie, všech jejích dominií a Indie, Svazu sovětských socialistických republik , Severní a Jižní Ameriky, Belgie, Československa, Číny, Francie, Holandska, Jugoslávie, Norska, Polska, Řecka a všech ostatních národů, bojujících za svobodu světa, ve snaze vyjádřit hlubokou úctu popraveným československým studentům, kteří první v Evropě na podzim roku 1939 dali podnět k masovému odporu proti nacistickým okupantům, prohlašujeme 17. listopad za Mezinárodní den studentstva. Toho dne zavřeli všechny české vysoké školy, zastřelili mnoho funkcionářů studentských organizací. Stovky studentů odvezli do koncentračních táborů. Českoslovenští studenti se tak stali oběťmi kulturního útlaku, který nemá v dějinách lidstva obdoby a kterým nacisté postupně podlomili kulturní život ve všech porobených zemích v Evropě. My, kteří dnes s ostatní mládeží tvoříme jednotnou ucelenou frontu proti všem druhům fašismu a nesvobody, bez rozdílu politických, národnostních a náboženských, kteří se zbraní v ruce bojujeme na všech bojištích za svobodu svého lidu, skláníme se před oběťmi barbarského násilí, posíleni jejich příkladem vybojovat budoucím generacím lepší a spravdelivější budoucnost. 17. listopad bude pro nás navždy dnem, kdy studentstvo celého svobodného světa uctí na svých školách nejen památku popravených československých kolegů, ale i dnem, kdy si znovu a znovu připomeneme ideály, za které tito hrdinové padli. Mladá inteligence všech svobodných zemí tímto skládá slavnostní slib do rukou svého lidu, že se ze všech sil vynasnaží, aby hrubé fašistické násilí bylo nejen rozbito, ale aby nikdy budoucnosti nemohlo být jakoukoliv formou obnoveno. Je to slib, zpečetěný krví mučedníků."
Akademická malířka Květa Prášilová-Biehellerová popsala Zinkův přednes: "Lubor si při čtení dal záležet, hlas si nasadil trochu níže, aby ještě více zdůraznil vážnost přednesených slov. Úmyslně nechával mezi jednotlivými větami delší pauzy. Mnohým přecházel mráz po zádech -- byli svědky historického okamžiku."

Dne 17. listopadu 1942 prezident Beneš přijal členy výboru Ústředního svazu čsl. Svazu studentstva slovy: "Kdy jen bude moci národ doma ocenit to, co jste v Anglii vykonali."

Zink nešetří silnými slovy, když mluví o komunistickém nakládání s dědictvím 17. listopadu: "To, že po válce bolševici Mezinárodní den studentstva ukradli, zprznili a zneužili k marxistickému ohlupování studentů a mládeže v oblastech takzvaného Třetího světa, není vinou nikoho z těch, kdo se o světový symbolismus za války přičinili."

Zink je ktitický také k nedávnému prohlášení 17. listopadu Dnem boje za svobodu a demokracii bez jakékoliv zmínky o jeho původním významu.

Bez 17. listopadu 1939 nemohlo být 17. listopadu o padesát let později na pražské Národní třídě. Historie 17. listopadu by se měla mladým lidem vysvětlit a očistit od všech lží a pokroucenin, kterých se komunisté dopustili. Dosud se to nestalo a česká společnost nese následky.

VIVAT LAUREÁTI!

Za vědu a za umění
Lízat Kremlu paty,
máme nové státní ceny,
státní laureáty.

Jeden ódí na Stalina,
druhý "Josef" píská...
Každá pochlebnická slina
Státní metál získá.

Pročež vzhůru, závodníci
v lezení až někam;
na baladu o stolici
Stalinově čekám.


REZOLUCE K POCHODU MÍRU

Pochodem míru
uděláme do světa díru.
Celý duben
maršmírovat budem.

Úderníci, údernice,
vzhůru za mír na silnice!
Náš lid nezná překážky,
prošoupe si pdorážky.

Neděláme s nikým fraky,
(máme přece koncentráky);
pročež všichni velkým tempem
DOBROVOLNĚ za Klementem!

(Ukázky politických epigramů Lubora Zinka, uveřejněných v pražských novinách v letech 1946 -- 48 pod pseudonymem říz)


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012