Omluva

8 2001 Slovo redakce česky
obálka čísla


Vážení čtenáři,
protože náš překladatel ani za tři týdny přes všechny sliby nedodal patřičné články do tisku, a protože už máme po uzávěrce, nezbývá nám, než naplnit prázdné stránky českými texty. A zároveň hledat nového stálého překladatele, ale i dobrovolné překladatele z řad našich krajanů v zahraničí, neboť naše finanční situace je velmi omezená. Na naši výzvu v jednom z minulých čísel, aby se čtenáři ozvali a vyjádřili svůj názor k anglickým textům máme-li je vůbec tisknout, se ozvali pouze dva. O angličtinu mají zájem, ale o takovou, která je skutečně kvalitní a bez chyb. Budeme vděčni i za Váš názor, event. pomoc a radu.


Redakce

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012