Dobrovolníci v Bataypoře pomáhají dokončit kapličku pro repliku Pražského Jezulátka

3 2016 Naši ve světě česky

 

Tisková zpráva - PRAHA (23. března 2016)


INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) zveřejnilo nabídku dobrovolnických projektů pro rok 2016. Zájemci mohou vybírat z více než 2 tisíc dobrovolnických projektů v téměř 70 zemích světa, což je nejbohatší nabídka mezi českými neziskovými organizacemi. Mezi nejoblíbenější dobrovolnické projekty patří ty krátkodobé (2-3 týdenní), tedy workcampy. INEX-SDA je na poli mezinárodního dobrovolnictví stálicí, letos v dubnu oslaví 25. výročí vzniku.

Za krajany do Baťovy Bataypory

Zajímavostí v nabídce INEX-SDA je 9. ročník projektu v brazilské Bataypoře. Město Batayporã založil v roce 1953 zlínský rodák J. A. Baťa. Dodnes tu žije česká komunita, která se stará o Pamětní centrum J. Trachty a udržuje tak českou kulturu v Bataypoře živou. Cílem projektu je propojit obě země a posílit vzájemné vztahy. Čeští i místní dobrovolníci budou společně pracovat na dokončení kapličky pro repliku Pražského Jezulátka a přípravě komunitního divadla.

„Vyrazíme mezi staro- i novousedlíky a vyslechneme si jejich vzpomínky. Budeme hledat příběhy, které chceme vyprávět a zkoušet, jak je divadelně ztvárnit. K divadelnímu výzkumu využijeme různé techniky: rozhovory, mentální mapy, divadlo obrazů, storytelling, improvizace nebo terénní výzkum. Z toho nejlepšího pak vytvoříme divadelní představení, naší společnou story Bataypory,“ říká divadelní režisérka a vedoucí projektu Martina Čurdová. Pražské Jezulátko (Menino Jesus de Praga) mají Latinoameričané ve velké oblibě. Kaplička v Bataypoře už stojí a místní pracují na jejím dokončení. I s tím částečně pomohou čeští dobrovolníci.

 

----------------------

 

Na workcamp!

Workcampy jsou nejčastěji zaměřené na ochranu přírody, rekonstrukci památek nebo práci s lidmi. Většina účastníků dobrovolnických projektů jsou mladí lidé mezi 18 až 26 lety, ale existují i workcampy pro rodiny s dětmi, náctileté, pro starší dobrovolníky i pro lidi s postižením. „Zájemcům doporučujeme navštívit webové stránky www.inexsda.cz a prohlédnout si elektronickou databázi zahrnující jak 2-3 týdenní workcampy, tak i projekty dlouhodobé, v Evropě i dál…,“ přibližuje Eva Macková, koordinátorka vysílání dobrovolníků. Nejvíce dobrovolníků volí Německo, pak Francii, Velkou Británii a Španělsko. V nabídce si ale vyberou i ti, kteří by rádi vyjeli mimo Evropu. Dobrovolníci mohou v rámci tzv. Cyklu globálního dobrovolnictví vyjet na projekt do Střední a Jižní Ameriky, Afriky nebo Asie. Předodjezdové přípravné setkání jim umožní nahlédnout na globální témata z různých úhlů pohledu a zasadit svou dobrovolnickou zkušenost do širšího kontextu.

„Workcampy jsou v dnešní době ideální příležitostí, jak bez předsudků získat přímou zkušenost s interkulturním prostředím, porozumění a respekt k jiným kulturám,“ dodává Macková.

 

Podpora lokálního neziskového projektu

Mezi oblíbené patří i workcampy v České republice, kterých INEX-SDA letos nabízí 35. Mezinárodní skupina dobrovolníků společně pracuje a pomáhá lokální neziskovce či obci. „Naši dobrovolníci si často myslí, že na workcamp se dá vyjet jen do zahraničí. Ale není to tak. I český dobrovolník se může zúčastnit domácího workcampu. Zvlášť zajímavou příležitostí je pak vedení workcampu. Vedoucí je dobrovolník, který zprostředkovává kontakt zahraniční skupiny s místními lidmi. Mnohé se při tom naučí a zároveň podpoří smysluplný projekt,“ uvedla Renata Míchalová, koordinátorka českých workcampů v INEX-SDA.

--

Monika Urbášková PR/média koordinátor INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s.

Varšavská 30, Praha 2

Email: pr@inexsda.cz

Mob.: +420 737 726 686

www.inexsda.cz

www.facebook.com/inexsda

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012