Všechno je chemie

3 2016 Ostatní česky

 

Celý svůj učitelský život jsem studentům tvrdila, že všechno je chemie. S kolegou fyzikářem jsme se dohadovali co je důležitější chemie nebo fyzika. Samozřejmě víme, že základem Vědy je filosofie, potažmo matematika. Snažila jsem se obhájit tvrzení o chemii, provází mě celý aktivní život, mám chemii upřímně ráda.

 

Začnu obhajobu krátkým výpisem slavných českých chemiků

Jediným nositelem Nobelovy ceny za chemii je profesor Jaroslav Heyrovský. Společně s Japoncem Šikatou získali Nobelovu cenu v roce 1959 za polarografii. Je to analytická metoda, která dokáže z minimálního množství rudy odhalit kvalitu i kvantitu daného vzorku. Používá se k analýze rtuť. Narodil se 20. 12. 1889 a zemřel 1967.

Dalším významným chemikem byl profesor Otto Wichterle, narozen 27. 10. 1913, zemřel 1989. Politická situace neumožnila panu profesorovi získat Nobelovu cenu. Celý život pracoval na polyamidech, výsledkem byly měkké kontaktní čočky. Proslavil se 150-ti patenty, objevil HEMU (nelekejte se polyhydroxoethyl metakrylát), dodnes se s ní pracuje.

Pan profesor Antonín Dlouhý významný virolog narozen 1936, zemřel v 76 letech. Objevil antivirotika k léčbě žloutenky typu B, AIDS atd. Bohužel Nobelovu cenu nemohl dostat kvůli politické situaci.

Musím jmenovat ještě dva lékaře:

prof. Josef Koutecký zakladatel dětské onkologie- dostal cenu Neuron za přínos světové vědy v oboru medicina, narodil se 31. 8. 1930 a

prof. Bohdan Pomahač, světoznámý plastický chirurg v oblasti obličejových rekonstrukcí, obdržel cenu Neuron, narodil se 8. 3. 1971.

 

Mohla bych jmenovat další chemiky (lékaře), ale nedostala bych se k tématu o chemii. Obhajoba začne tím co je nám nejbližší - vaření a pečení.

 

Co je trávení?

Zpracování živin k obrazu našich útrob, laik řekne, že potravu rozmělní v ústním otvoru a pustí to dál.

Chemik denaturuje proteiny (bílkoviny), nebo-li porušuje vazby mezi molekulami živin.

Co jsou základní živiny:

P- proteiny (bílkoviny),

S - sacharidy (cukry a polysacharidy),

L - lipidy (tuky) skrývají největší zdroj energie pro tělo. Lipidy představují největší skupinu látek, jejichž společnou vlastností je nerozpustnost ve vodě, lihu, čpavku,

P-proteiny (bílkoviny) jsou složeny z 22 proteinpogenních aminokyselin (AMK), které jsou spojeny speciálními (peptidickými) vazbami, denaturace je porušení vazeb například teplem, varem - někdy se podaří udělat z masa briketu,

S-sacharidy (cukry, obsahují 3 až 10 uhlíkových atomů). Rozdělují se podle počtu uhlíkových C atomů, na monosacharidy - glukosa (hroznový cukr), fruktosa ( ovocný cukr), ribosa na disacharidy - sacharosa ( řepný cukr ), laktosa (mléčný cukr ) - 2 cukerné jednotky na polysacharidy - glykogen (živočišný polysacharid ) škrob rostlinný polysacharid, poly znamená mnoho cukerných jednotek

Dříve hlavně kuchaři používali název uhlovodany (uhlohydráty), dnes už tyto názvy jsou chybné, i když jistá souvislost se strukturou cukrů se najde.

Glukosa je nejdůležitějším cukrem pro červené krvinky a také je nejrychlejším zdrojem energie pro tělo.

Před pečením se do těsta přidává prdopeč, což je prášek do pečiva, pro chemika to znamená sloučeninu hydrogenuhličitan sodný. Prášek pana Ötkera obsahuje ještě dihydrogen difosforečnan sodný. Oba dva se dávají do těsta, protože se teplem uvolňuje oxid uhličitý - no prostě těsto jako peříčko.

K základním živinám patří ještě voda H2O.

 

Ilona Navrátilová

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012