Alice Masaryková

Jana Volfová, historička 3 2016 Dějiny česky

 

(Narozena 1879, zemřela 1966)

Dcera prvního Československého prezidenta T. G. Masaryka a jeho ženy Ch. G. Masarykové.


Narodila se ve Vídni, ale od tří let věku vyrůstala v Praze.

Po maturitě v Praze na dívčí škole zvané Minerva začala studovat medicínu. Po roce studium přerušila, protože medicína neuspokojovala její potřebu pomáhat lidem.

Na filosofické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala filosofii a sociologii. Svoje znalosti prohloubila na studijním pobytu v Chicagu, kde se zabývala především sociálními podmínkami přistěhovalců a poznala i moderní metody sociální práce.

Její pobyt v Americe byl do jisté míry i útěkem před vztahem k vídeňskému očnímu lékaři Froelichovi, který se neodvážila realizovat.

Po návratu ze Spojených států učila do roku 1910 nejprve na gymnáziu v Českých Budějovicích a potom na Minervě v Praze. U svých žákyň byla velmi oblíbená.

Významný byl také její podíl na vzniku sociologického semináře na Univerzitě v Praze. Stala se tam vedoucí sekce praktické sociologie a sociální práce. Iniciovala i první sociální výzkum v českých zemích.

Alice byla ze všech dětí rodiny Masarykovy duchovně nejblíže své matce a také sdílela její morální zásady a postoje. Její „dobročinnost srdce“ vytvořila odborný základ její sociální práci, které se prakticky věnovala celý život. Jak tomu občas bývá u dětí slavných lidí, příklad rodičů ji zavazoval, ale také svazoval a vedl až přehnané sebekritičnosti.

Po vzniku Československé republiky čekaly na Alici nejen nové úkoly, ale také povinnosti reprezentační. Za Slovensko byla povolána v roce 1920 do prvního parlamentu a v roce 1920 byla pověřena vedením Československého Červeného kříže.

Podstatný podíl měla i na přebudování Hradu na sídlo hlav demokratického státu. De facto byla první dámou mladé republiky.

Po obsazení zbytku Československa 15. Března 1939 odešla do Spojených států, kde nemocná přečkala druhou světovou válku.

Do vlasti se vrátila v roce 1945, ale po únoru 1948 ji zase opustila. Zemřela vážena, ale osamělá v roce 1966 ve Spojených státech. Její popel byl v roce 1989 uložen v rodinné hrobce v Lánech.

 

Jana Wolfová

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012