Výročí Karla IV. ve světě

Martina Fialková 3 2016 Kultura česky

 

Unikátní prezentace jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků patří k hlavní programové ose roku 2016 i v Českých centrech.

Českou kulturu, vědu a výzkum jich ve světě reprezentuje již 22, a to ve 20 zemích na třech kontinentech. Jejich prostřednictvím se návštěvníci od New Yorku přes Londýn, Berlín a další evropské metropole až po Soul či Tokio budou moci seznámit s osobností jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků.

 

„Výročí narození Karla IV., význačné postavy českých a evropských dějin, je zařazené mezi světová výročí UNESCO“, sdělil Zdeněk Lyčka, pověřený řízením Českých center. „Prostřednictvím rozmanitého programu konaných v zahraničních českých centrech přiblížíme dopad Karlova působení na současnou českou a evropskou společnost…“

 

Česká centra ve spolupráci s našimi zastupitelskými úřady se především podílí na prezentaci panelové části výstavy připravené Národní galerií v Praze, která zastřešuje celé letošní oslavy. Panelová výstava, která bude reprezentovat v zahraničí, je rozdělena do tematických kapitol: Karel IV. a jeho rodina, Karel IV. ve Francii a Itálii a dalších zemích. Jednotlivé panely představují významného panovníka z několika úhlů pohledu: antropologické průzkumy údajné podoby, rodinná politika jeho předků, písemné dokumenty v období vlády, ohlasy na osobnost a vládu Karla IV. v pozdějších staletích. Návštěvník tak získá relativně ucelený přehled o vzestupu Lucemburků v Evropě v jeden z vládnoucích rodů na poli kulturním, uměleckém i politickém.

 

Kromě výstavy, která bude mít i elektronickou verzi a připravuje se v několika jazykových mutacích včetně např. portugalštiny, Česká centra nabídnou široké spektrum přednášek, besed, filmů, divadelních představení či kulatých stolů, tématem bude například i jeho kontroverzní vztah k židovské obci v říši. V řadě případů půjde o spolupráci s institucemi zemí, v nichž působí, a které mají k odkazu Karla IV. vlastní vztah. Součástí programu Českých center bude i jeho odborná část zaměřená na zahraniční politiku Karla IV.

 

Za všechny samostatné projekty, které vznikají vlastní iniciativou některého z Českých center, jmenujme velký projekt Karel IV. a Evropa, fotografickou soutěž pro širokou veřejnost z Rakouska a Švýcarska v českých regionech. Nejlepší snímky vybrané odbornou porotou pak budou vystaveny. Bude realizována ve spolupráci s Čc Haag/Rotterdam, Czech Tourism Vienna a Czech Tourism Benelux, s UK Praha, Univerzitou Vídeň a českým gymnáziem J. A. Komenského ve Vídni a našimi velvyslanectvími ve Vídni a v Bernu pod vedením ředitele Českého centra Vídeň Martina Krafla. Soutěž doplní přednášky a výtvarné a literární workshopy. Tímto a podobnými projekty, bude v Českých centrech osobnost Karla IV. připomenuta v časech, kdy Evropa znovu hledá svoji identitu. A bude to, doufejme, nejen velkorysé, ale i smysluplné a důstojné připomenutí.

 

Martina Fialková

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012