Překvapení pro Jihlavu

1 2016 Ohlasy a názory česky

Import emigrantů a překvapení pro Jihlavu

Už zřejmě před časem se dohodlo za zády občanů města jihlavské multikulturní centrum s představiteli kraje Vysočina a jihlavským magistrátem o tom, že do Jihlavy bude z jedné z arabských zemí přemístěno leteckým speciálem několik desítek tamních křesťanů. A sice z oblasti, kde podle mne tito lidé žijí už nějakou dobu bez přímého ohrožení života a bez okamžité nutnosti přesídlení do naprosto odlišného evropského prostředí, které je pro ně zcela cizí. Co na tom zaráží je to, že představitelé kraje i města Jihlavy o tak závažné věci rozhodli bez jakékoli porady s těmi, kterých se celá záležitost nejvíc dotýká, s občany města a kraje. Ti se o celém problému dočetli až ze stručných zpráv v místním tisku před koncem minulého roku. Takže byli postaveni před hotovou věc, jako tomu ostatně bylo už v případě, kdy kraj Vysočina navázal přátelské styky s Čínou a dokonce družbou s jedním z čínských měst, které prosadil pan hejtman také, aniž by se ptal občanů, zda souhlasí. Také v případě současných běženců a jejich importu do Jihlavy nebyla předem svolána žádná veřejná schůze či vyhlášeno referendum, jak by to mělo být v demokratické společnosti zvykem. Zvlášť v tak důležité věci. Možná proto, jak mi řekli hořce někteří občané Jihlavy, se kterými jsem hovořil, že by takové dotazování nevyznělo tak, jak by si pan krajský hejtman nebo jihlavský magistrát přáli. Běženci budou, zřejmě za peníze daňových poplatníků, prý převezeni leteckým speciálem na Vysočinu a ubytováni na prvních pár měsíců v rekreační oblasti Okrouhlík, později budou přemístěni přímo do Jihlavy, kde jim město zajistí bydlení v městských bytech, finance a vše dalších. Nabízí se jednoduchá otázka - proč milí ,,sluníčkáři" nepomohou potřebným přímo v místech, kde tito žijí? Jak k tomu ostatně vyzývají i někteří naši politici.. Pokud jsem hovořil s lidmi z Jihlavy, převládají tu názory, že tato akce má přivyknout chytrým způsobem obyvatele města na arabské, v tomto případě přijatelné, křesťanské uprchlíky, aby později bez větších protestů přijímali tisíce muslimských běženců, které nám sem má posílat prapodivná frau Merkel. Mnozí občané Jihlavy se domnívají docela právem, že se je představitelé kraje a magistrátu města snaží ohloupit, že každopádně jednají o nich bez nich a protestují proti takové zjevné nedemokratické aroganci, která by se jim mohla při příštích volbách pořádně vymstít.

Dr. Vladimír Kříž, Jihlava

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012