Nejlepší či nejhorší zážitky roku 2015

Ota Ulč 1 2016 Naši ve světě česky

 

 

Má to být hodnocení privátní nebo univerzální? V prvním případě odpověď by měla být bez obtíží. Pro výherce milionu peněz v loterii to nejspíš byl rok nejnáramnější, zatím co pro mně zásluhou největší osobní ztráty byl zcela nejhanebnější. Probírám se všemožnými anketami a nejvíc dumám nad výsledky, jak je vidí brilantní černošský ekonom Thomas Sowell, adresou Hoover Institute u stanfordské univerzity v Kalifornii.

Poskytuje zřetelnou odpověď hned v první větě svého hodnocení ("Remembering 2015," Townhall.com, 29. prosince 2015), že rok 2015 znamená zásadní obrat (turning point) nežádoucím směrem jak pro Ameriku, tak pro veškerou západní civilizaci. Po vyřčení rozsudku se pouští do podrobností a jako první jmenuje naši kapitulaci na jakékoliv úsilí něco smysluplného podniknout, pokus učinit a zabránit Iránu, největšímu sponzorovi mezinárodního terorismu, aby získal nukleární zbraň jakýmkoliv způsobem a rovněž ji jakkoliv použíl.

Tři roky již uplynuly od doby, kdy ve Washingtonu došlo k oficiálnímu prosazování lži, kterou vydatně vytvářeli Obama, Hillary, celý nynější dosud vládnoucí establišment. Tehdy vymysleli báchorku o příčině vraždění v Benghazi, čímž se jim podařilo odvrátit nebezpečí, že pravda by skutečně zvítězila a Obama by v roce 2012 nebyl uspěl ve snaze o své znovuzvolení.

Dochází k vytváření nové reality. "We're Not Islamophobic, Mr.Obama. We Just Don't Want to Get Blown Up" je název prohlášení, adresovaného Bílému domu (Townhall .com, 17. listopadu 2015). Autorem je Američan Todd Starnes, vyjadřující obavu z eventuality, že by najednou s celou rodinou musel explodovat. Podobné starosti zřejmě sdílejí guvernéři stárů - Republikáni i Demokraté, v opozici Obamovu úsilí v USA přivítat mnohé tisíce arabských údajných uprchlíků, což se naštěstí dosud nerovná iniciativě německé kancléřky Merkelové, mínící svou vlast obohatit milionem zájemců, kteří se tam již hrnou. Dosavadní podmínky poskytovaného zaopatření shledávají potupně nedostatečnými, žádoucích změn se domáhají nijak šetrným způsobem a naprostá jich většina (odhadem 95'%) údajně odmítá představu jakékoliv vlastní zaměstanosti. Jen ať se původní Evropané o nové přichozí postarají, je to jejich povinnost. Proislámské organizace jako americká CAIR takové váhání zatracují jako neprominutený akt islamofobie. Ovšemže muslimové jsou tuze tolerantní, i když Pew Survey, výzkum veřejného islámského mínění ve světě, zjistil, že většina (62%) mohamedánů v Pakistánu a v Egyptě dokonce 88%, se domáhá trestu smrti pro apostates - náboženské úchylkáře, renegáty.

Stáváme se svědky neveselých okolností. Občan si jde stěžovat na radikálně se zhoršující situaci - některé hlavy včetně dětí uřezávat a jiné děti se na dekapitacích podílet. Dochází již k novotám upalování živých zajatců v klecích - další takové hrůzy donedávna nepředstavitelné. Zděšený občan se pokusí kontaktovat Obamu, a pokud by se mu to výjimečně povedlo, prezident s vážnou tváří by ho přesvědčoval o zdaleka největší hrůze současnosti a tou ovšem je oteplování této naší planety, a ony zmíněné horory přece nemají nic společného s islámem, náboženstvím míru, jak přece každý ví - či aspoň vědět by měl.

Vracím se k Sowellovi, k jeho povzdychu, že lhaní není nijak neobvyklý návyk a s rostoucí mírou přibývá ochota se s takovou realitou smiřovat: "growing acceptance of lying as "no big deal." Za naprosto největší lež předchozího roku 2014 hodnotil politicky tolik korektní, na popularitě získávající zvolání HANDS UP, DON'T SHOOT - "Ruce vzhůru, nestřílet!" Nyní tolik populární slogan opakují nejen rozvzteklené davy menšin se správnou pigmentací, ale i pokrokoví idealisté jakéhokoliv kosmetického odstínu a na popularitě získává v kruzích zvlášť nevábných členů Kongresu. Již značnou míru legimity dokonce získávají popudy k zabíjení příslušníků policie - přece v normálně fungujícícm prostředí pokládané za strážce a záruku veřejného pořádku. K mému značnému překvapení, tato tolik populární, politický korektní výzva k násilí se dostala na seznam nejhoráznqjšách lží roku, uveřejnil je významný deník Washington Post, důsledně pokrokový, že tolik slušnosti bych určitě nebyl předpokládal.

Nevědomým zrodem tak destruktivního hnutí se v roce 2014 v městě Fergusonu státu Missouri stal zloděj a násilník Michael Brown, posmrtně velebený, okrášlen lživou pověstí mučedníka, který s rukama nad hlavou, do zad byl střelen a usmrcen bělochem policistou. Došlo k trestnímu procesu, v němž téměř čtyřicet svědků, DNA a ballistické důkazy potvrdily, že dotyčný Brown, se nevzdával, do zad střelůen nebyl, ale naopak vtrhl do policejního vozu, a tam sedcímu strážci bezpečnosti se snažil vyrvat služební pistoli. Vyšla rána, obviněného policistu soud oprávněně osvobodil, davy se rozvášnily s mohutnou podporou politicky nejkorektnějších kruhů včetně dosavadních spíš malikánů než velikánů, dosud z Bílého domu a dalších adres mohutného vlivu nevypuzených.

Realita se dá přetvořit všelijak. V šedesátých letech minulého století, se zaváděním americké verze nynějších reforem welfare state došlo k rozpadu černošské rodiny. V prostředí, kde dřív jen pětina dětí neznala svého otce, během tří desetiletí se stala naprostá většina, přesahující 70 procent a vzrůst vražednosti ve vlastních řadách zmohuněl na 76 procent.

Nelze-li skutečnost vymýtit lží jakkoliv nehoráznou, k výpomoci přistupuje semantika - political translation. Problémy současnosti lze sice připsat na konto kapitalismu, ale odpovědí k nepřebití je legacy of slavery. Otroctví už sice víc než sto let neexistuje, ale odpovědnost za takové dědictví lze přiroubovat na kohokoliv a cokoliv.

Přibývá útoků na strážce veřejné bezpečnosti, roste počet zranění a zabíjení.

Ve Filadelfii tento nový rok 2016 započal pokusem zavraždit policistu. Útočník jménem Edward Archer, věk 30 roků, s ukradenou zbraní ve jménu slávy islámu přepadl parkující policejní vůz a podařilo se mu jedenáckrát zasáhnout příslušníka Jesse Hartnetta. Dotyčný však útok přežil, útočník byl dopaden, k činu se neváhal přiznat, však jednal jménem islámu, k Alláhově poctě.

Střílející mohamedán Archer byl vzat do vazby, ale za nynějšího stavu věcí, jak se vyvíjejí a vhodně přetvářejí, vůbec nebudu překvapen, jestliže soud vynese zprošťující rozsudek, třeba on bude odměněn metajlí za chrabrost.

Že by mohlo dojít k takové nehoráznosti?

Ledacos tomu již nasvědčuje. Vyšetřující orgány se prozatím vyjadřují v tom smyslu, že střílející útočník s odvoláváním se na islám, na alláha, na vlastní loajalitu k ISIS terorismu, tím nijak nedokázal, že by svým činem měl něco společného s islámem, příkladným náboženstvím míru.

Každou neděli v 9 hodin ráno, televizní kolosy CBS, NBC, ABC, CNNse jednu hodinu předhánějí svým zpravodajstvím. A teď 10. ledna žádný z těchto zdrojů se neobtěžoval zmínit se o politicky nevhodném útoku ve Filadelfii, žádný takový zájem jsem nepostřehl. Na tiskové konferenci v Bílém domě, teprve po dvaceti minutách odpovědí na všemožné otázky, nějaký odvážlivec si troufl o této střelbě se zmínit a příslušný Obamův mluvčí odpověděl, že se vlastně ještě neví, co a jak, zda to mělo něco společného s islámem, terorismem, určitě nikoliv s "islámským terorismem", dvě slova, jejichž používání Bílý dům zakázal a tudíž neexistují.

Neodolám téma poněkud rozkošatit zásluhou iniciativy tohoto odvážlivce: černoch Allen West, bývalý armádní plukovník, na bojištích se vyznamenal tak znamenitě, že popudil byrokraty v Pentagonu, vzdal se své další kariéry, po návratu do civilu byl zvolen do Kongresu, posléze z něho vypuzen, leč zcela neumlčen. Cituji z jeho textu s názvem "How do You Define Victory Against Islamic Terrorism? You Focus on Climate Change," (Townhall.com, 3.prosince 2015), s důležitým ujištěním, že to není pouze americký morbus, ale "delusional state of existence" - podvodný, přeludný, sebeklamný stav s globálním dopadem: "Máme světové státníky, kteří se pokoušejí vidět islámský terorismus jako výsledek klimatických změn - ano, Ban-ki-Moon, generální tajemník OSN, teď nedávno jménem dalších veličin se takto vyjádřil. Dělá to dojem, že nás chtějí přesvědčit, abychom uvěřili, že dohoda o klimatických změnách, tento týden uzavřená, bude znamenat konec islámského terorismu. Že důvod, proč ISIS hlavy uřezává, své oběti ukřižuje, znásilňuje, dívky a ženy prodává do otroctví a dopouští se genocidy proti křesťanům,vyháněných z domovů svých předků a to všechno jen z toho důvodu, že naše zeměkoule se otepluje. Jen kdyby se nám podařilo zpomalit roztávání ledovců a stoupání mořské hladiny, ISIS by s námi všemi žil v míru."

- - -

"Jsme tedy všichni u hodně blbejch?" takto zcela nespisovně reaguji. Nejen tedy Barack Hussein Obama obviňuje teploměr být ultimální zkázou pozemské existence. Teď v neděli 10. ledna 2016 nejen Washington se neobtěžoval zabývat příčinou střelby fanatika ve Filadelfii z ISIS popudu.

Hodně jinak však reagováno na přestřelku ve Fergusonu. Tehdy sdělovací prostředky nic jiného nesdělovaly, jiné téma neexistovalo.

 

Rok 2016 teprve započal. Dobré chutnání.

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012