Seminář Budoucnost Evropy

4 2003 Aktuality česky
obálka čísla

Dne 14. března 2003 se na Magistrátu hl. města Prahy konal seminář "Budoucnost Evropy". Hlavní náplní semináře bylo seznámení účastníků s postavením měst a regionů v budoucí Evropě a s prací Konventu.

Když v prosinci 2000 Evropská rada schvalovala revizi Smluv a jejich přizpůsobení pro podmínky rozšířené Unie, bylo již zřejmé, že na procesu instituciální reformy bude třeba ještě dále pracovat. Proto vznikla Deklarace Evropské rady o budoucnosti Evropské unie, která je připojena ke smlouvě z Nice jako Deklarace č. 23. Předpokládají se v ní tři fáze. První fází je otevřená debata, o druhé fázi se rozhodlo na zasedání Evropské rady v Laekenu v prosinci 2001. Na nové mezivládní konferenci, která má být svolána v roce 2004, se pak rozhodne, jaké změny se mají provést ve Smlouvách.

V deklaraci z Nice byla definována následující témata:

* jak v souladu se zásadou subsidiarity stanovit a následně zajistit přesnější delimitaci pravomocí mezi EU a jejími členskými státy

* jakého statutu má nabýt Charta základních práv, která byla vyhlášena v Nice

* jak lze Smlouvy zjednodušit, aby byla přehlednější a srozumitelnější, a přitom nezměnit jejich podstatu

* jakou roli by v evropské architektuře měly hrát národní parlamenty.


V Laekenu byla dne 15. prosince 2001 přijata Deklarace o budoucnosti EU, ve které se Evropská unie zavazuje, že bude demokratičtější, transparentnější a efektivnější. Je to ambiciózní deklarace, která si klade mnoho otázek. Ty se točí kolem čtyř témat -- dělby pravomocí, zjednodušení legislativních nástrojů, institucionální architektury a "cesty k Ústavě pro občany Evropy".

Evropská rada rozhodla, že bude ustaven Konvent, ve kterém se sejdou zástupci hlavních stran účastnících se debaty. Ti budou posuzovat klíčové otázky týkající se budoucího vývoje EU a hledat možné odpovědi, jež mají být prezentovány v dokumentu, který poslouží jako východisko k jednáním mezivládní konference. Českou republiku zastupují Jan Kohout (ČSSD), Jan Zahradil (ODS) a Jozef Zieleniec (US-DEU).

Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012