Cesty Marko Milanoviče VII

Miroslava Besserová 1 2016 Rozhovory česky

 

Nový rok je vždycky startem, ať chceme nebo ne. Jste příznivcem předsevzetí, kategorických rozhodnutí? Plánujete, co bude? Víte, co Vás v dalším roce čeká?

 

Já to mám trochu jinak. Pro mne od dětství všechno důležité začínalo anebo končilo v září. Přesněji v prvním týdnu září.

Jak už víte, narodil jsem se v záři, začal jsem chodit do školy, přestěhoval jsem se do Bělehradu, zapsal jsem se na první fakultu, ukončil jsem stejnou. Přestěhoval jsem se do Prahy, začal jsem studovat DAMU, absolvoval ji a nakonec se zaměstnal v Rozhlase.

Úplně všechno pro mě významného začínalo nebo končilo v týdnu mých narozenin.

Nikdy jsem proto nevnímal Nový rok jako začátek něčeho nového ale spíš jako bod, ve kterém jsem se pozastavil, podíval za sebe a rozjímal o vykonaném nebo o tom, co by se mělo vykonat v budoucnu.

Nemám rád předsevzetí ani kategorická rozhodnutí. Prožil jsem příliš mnoho rychlých a náhlých změn, abych měl ve zvyku spoléhat se na dlouhodobé plány.  Většinou se orientuji podle vnitřního pocitu a vnitřní zralosti.

Když se na něco cítím, začnu to dělat v ten moment a v naprosté většině z mnoha případů všechno to dotáhnu do konce.

Pokud ne, tak si řeknu: „Asi ještě nepřišel čas“, a opět v klidu vše posunu na vhodnější chvíli.

Domnívám se, že v příštím roce bude hodně zvratů a nečekaných obratů ve všech oblastech našich životů. Některé budou pozitivní a některé zas negativní, jak praví klasik a jak to už v životě je.

Život mě naučil zvládat i ty nejdůležitější věci s chladnou a dělat maximum pro své dobré zdraví.

Jak říká jedna židovská anekdota.

Při loučení se studenty Ješivy, jim rabín popřál: „A ať máte hodně starosti v životě!“ Jeden ze studentů se nad tímto přáním podivil a podotknul, že se mu tohle jeví jako podivné.

Rabín odpověděl: „Je pravdivé. Pokud máte hodně starostí, pak je určitě vaše zdraví v pořádku. Pokud naopak stůněte, a je vám zle, na všechny ostatní starosti zapomenete.“

Přál bych všem čtenářům Českého dialogu v následujícím roce právě proto hlavně dobré zdraví a chladnou hlavu při řešení všech útrap a problémů.

 

Miroslava Besserová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012