Táta parašutistů...

10 2015 Dějiny česky

 

Táta parašutistů...Generál Karel Paleček...zakladatel našeho výsadkového vojska...

 

Generál Karel Paleček (28. ledna 1896 – 12. března 1962) prošel jako voják první světovou válkou, v roce 1916 přeběhl na ruskou stranu a stal se členem čs. legií. Za první republiky získal post v ústřední vojenské zpravodajské službě jako pobočník náčelníka Františka Moravce. Díky tomu se dostal včas k informacím, že Německo se chystá 15. března 1939 zabrat zbytek českých zemí. Britové zařídili včasný odlet jedenácti zpravodajců, mezi nimiž byl také Karel Paleček. Akce dostala krycí název TRANSFER 1. Hned po příletu navázali kontakt s Edvardem Benešem, tehdy ještě pobývajícím ve Spojených státech. Karel Paleček se významně podílel po kapitulaci Francie na přepravě zbytku našich vojsk přes kanál La Manche do Anglie. Stal se náčelníkem šifrového oddělení. Posílal do okupované vlasti výsadkové skupiny včetně operace Antropoid zaměřené na likvidaci Heydricha.

V listopadu 1949 je stejně jako většina důstojníků za západu zatčen a na základě vykonstruovaných obvinění odsouzen k 10ti letům žaláře.Nejprve byl v Plzni - Borech a poté je přeložen do Leopoldova. Nenechá se zlomit , naopak povzbuzuje spoluvězně. Zastal se i dozorcem nespravedlivě obviněného spoluvězně , za což si vysluhuje dva dny korekce - uvěznění v mrazivé cele 2x3m umístěné v hradbách Leopoldovské pevnosti. Aby nezmrzl a přežil , celé ty dva dny pochodoval 3 kroky tam a 3 kroky zpátky.,, Karel Paleček byl v roce 1952 propuštěn ve zbídačelém stavu v neveřejném procesu ...vážil 50kg místo původních 80kg ...Po několika těžkých operacích zemřel 12.3.1962. V roce 1992 byl povýšen na generálporučíka in memoriam. Průvodcem ve filmu je jeho syn Ing. Vladimír Paleček, který dodnes uchovává otcovy deníky a zápisníky z časů války. V nich si můžeme kromě jiných pozoruhodných údajů přečíst i zápis, že osobně přijal také Gabčíka s Kubešem před jejich odletem...

 

Zuzana Sochorova 12. březen

Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy — Česká televize

www.ceskatelevize.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012