Básník Krásy

Olga Szymanská 10 2015 Kultura česky

Představit veřejnosti básnivost a půvab maleb proslulého Tiziana chce výstava „Tiziano-Vanitas / Básník obrazu a odstínu krásy“ na Pražském hradě.

Krása života

Italský renesanční malíř Tizian Vecelli se narodil mezi lety 1488–1490 v Pieve di Cadore (Veneto) a ukončil životní pouť 1576 v Benátkách. Budoucí vynikající portrétista, krajinář, tvůrce náboženských a mytologických témat pocházel ze zámožné a vzdělané rodiny. V deseti letech spolu s bratrem Francescem vstoupil v Benátkách do učení k mistru mozaiky S. Zuccatovi, později k Gentilemu a G. Bellinimu. Zde se setkal s řadou významných umělců: roku 1508 se stal asistentem malíře Giorgiona. Mezi lety 1507–1511 vytvářel fresky ve Fondatio dei Tedeschi v Benátkách a v Padově. Stal se oficiálním portrétistou benátských dóžat a pracoval i pro Alfonza ďEste z Ferrary. V letech 1516–1530 zhotovil řadu oltářních obrazů a portrétů na zakázku. Vznikla například Venuše Urbinská (1538). Roku 1530 ovdověl a zůstal již sám se třemi dětmi. Jeho obrazy nabyly na dramatičnosti a přiblížily se baroknímu slohu. V Bologni portrétoval císaře Karla V. a další panovníky. Titul papežského malíře v Římě neobdržel, neboť byl povolán zpět do Benátek. Poté pracoval hlavně pro španělského krále Filipa II. Tvořil i pro Tridentský koncil a v posledních letech života údajně zaměstnával El Greka. I jeho postihla morová nákaza.

 

Pro Prahu

Po Římě je výstava představena široké pražské veřejnosti. Jde o zcela výjimečnou příležitost přiblížit umělce, který malbou učaroval celé Evropě a svým mistrovstvím nás fascinuje dodnes. S podporou Italského velvyslanectví v Praze má hlavní zásluhu na koncepci výstavy prof. L. Puppi, jeden z největších odborníků na Tiziana a organizátorka mezinárodních výstav prof. S. Baccaglini. Na obrazech zapůjčených z prestižních italských a jiných zahraničních institucí i soukromých sbírek okouzlí smyslné a tajuplné ženské podobizny jako alegorie marnosti – Vanitas. A současně realisticky zpodobněné portréty i autoportréty z umělcovy pozdní tvorby. Prostory Císařské konírny Pražského hradu nebyly vybrány náhodou: s vystavenou kolekcí děl velice ladí. A ze sbírek Obrazárny Pražského hradu je zde vystaven olej Podobizna mladé ženy (registrován v Praze již roku 1685!) jako obdoba originálu z Louvru, kterou umělec vytvořil mezi lety 1512 – 1515. Z kroměřížského Arcibiskupského zámku pravděpodobně nejcennější obraz na českém území Apollo a Marsyas

 

Básnivost portrétu

Vůbec poprvé jsou vystaveny díla právě ze série Vanitas. Například Mladá ženy se zrcadlem, zapůjčena z Barcelony a také díla z Boromejské sbírky a z mnoha soukromých sbírek. Vidět tyto obrazy pohromadě je velmi vzácná příležitost. Stejně jako Tizianova díla zdůrazňujících básnivou Krásu: příkladně fascinující Flora jako jeden z nejúžasnějších obrazů, vystavován zatím pouze v Galerii Uffizi ve Florencii. A náš obdiv můžeme rozšířit i na autorovy samostatné autoportréty nebo jeho vlastní tvář, vloženou do obrazových kompozic. A také na předměty, které Mistr používal v průběhu svého života. Největším klenotem celé výstavy je však dokument z 16. století, dosud nevystavovaný za hranicemi Itálie: Diplom císaře Karla V., kterým umělce jmenoval členem Palatiny a Rytíře římského impéria.

 

Výstava v Císařské konírně – do 17. ledna 2016 přibližuje básnivou krásu děl jednoho z nejvýznamnějších umělců pozdní renesance. Velice uznávaného malíře, jehož tvorba patří k nejcennějším pokladům světového kulturního dědictví.

Více informací www.tiziano.cz  a  https://www.facebook.com/tizianovanitas

 

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012