Vybrané zprávy z knihovny Libri Prohibiti

10 2015 Ostatní česky

Sice maličko opožděně, ale přece jen, vybíráme ze zpravodajství Libri Prohibiti, knihovny exilové a samizdatové literatury. Jejich zprávy z měsíce září a počátku října jsou totiž velice zajímavé a důležité. Připravil je jako vždy Jiří Gruntorád, šéf této důležité instituce.

  • Už v červnu jsme dostali čtyři velké krabice knih od Zdeny Škvorecké. Je v nich 174 autorských exemplářů knih Josefa Škvoreckého v mnoha jazycích. Kromě světových jazyků také v japonštině, finštině, dánštině, maďarštině, chorvatštině, slovinštině, polštině, katalánštině, a dokonce i v baskičtině. Fascinující sbírka děl jednoho z nejúspěšnějších českých autorů, kterou nám může závidět i Národní knihovna.
  • Pirátka, jinak též Dana Seidlová, nám poslala velkou sbírku materiálů o Václavu Havlovi, zejména výstřižky z českých a švýcarských novin a materiály švýcarského Pen klubu a IGFM a dále cennou složku materiálů k případu Pavla Wonky, včetně kopií dokumentů, článků z českého a švýcarského tisku. Složka obsahuje také více než 90 Pavlových tezí, a dokonce i originály jeho dvou dopisů.
  • Vlasta Chramostová vstoupila do Síně slávy Národního divadla Do Síně slávy Národního divadla v úterý 1. 9. 2015 vstoupila herečka, někdejší disidentka, signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová. Jako první laureátce nově zaváděné tradice jí ocenění předal ministr kultury Daniel Herman. Uvedl přitom, že Vlasta Chramostová je pro něj velkým morálním vzorem.
  • 16. října se v Praze koná oslava 30 let nepřetržité existence Revolver Revue a jubilejního 100. čísla Na programu bude: slavnostní předání Ceny Revolver Revue, uvedení Revolver Revue č. 10, koncerty Anatopia (Berlín) + Banana Split a jeho Moralisté + Echt! + Andrej Polanský wtf Emül Langman + Vítrholc + Sketa Syn a DJ džej kej, společenská zábava + tombola + tanec + občerstvení a mnohé další… Revolver Revue vznikla v roce 1985 jako samizdatová platforma nejmladší undergroundové generace. „Po listopadu 1989 nezanikla, ale podařilo se jí v nových podmínkách navázat na svá základní východiska: nezávislost na jakémkoli vnějším diktátu a otevřenost vůči tématům a osobnostem napříč generacemi, kterým se jinde nedostává žádoucí pozornosti,“ říká šéfredaktorka Terezie Pokorná, která „časopis kulturní sebeobrany“, jak zní jeden z jeho sloganů, řídí již od roku 1993. „Revolver pro mne byla a je jedna z forem, jak v posledních třiceti letech života v této zemi čelit přesile,“ říká u příležitosti letošního výročí jeden ze zakladatelů časopisu, výtvarník Viktor Karlík. Dnes je RR obsáhlým čtvrtletníkem, zastoupeným i ve vybraných zahraničních knihovnách, v němž se příspěvky z české i světové literatury a výtvarného umění setkávají se stránkami věnovanými designu, architektuře, filmu, divadlu i kritickému myšlení. Výrazný profil Revolver Revue je dán nejen spoluprací s vyhraněnými umělci, překladateli či kritiky, ale třeba i důrazem na grafickou podobu a rovněž převažujícím zájmem o významné, ale obecněji dosud málo známé osobnosti – proto RR širší veřejnosti objevila velké množství posléze proslulých literátů, výtvarníků či kritiků a otevřela celou řadu předtím neprozkoumaných témat. „K podstatným rysům Revolver Revue patří i to, že se nikdy neomezovala jen na vydávání samotného, byť velmi obsáhlého časopisu,“ říká Terezie Pokorná. Před rokem 1989 se osobnosti kolem Revolver Revue výrazně angažovaly v nezávislé politicko-společenské sféře, dodnes časopis průběžně pořádá hojně vyhledávané literární večery, výstavy a jiné kulturní akce. Pravidelně uděluje prestižní Cenu Revolver Revue. V letech 1995–2005 vydávala redakce RR paralelně ještě druhý časopis, Kritickou Přílohu. Dnes se redaktoři RR, k nimž patří i Edita Onuferová a Marek Vajchr, soustřeďují rovněž na vydávání knižní Edice RR, orientované na českou i světovou literaturu, výtvarné umění, design, kritiku a publicistiku. Již pátým rokem také redakce RR připravuje vyhledávaný internetový časopis Bubínek Revolveru, věnovaný především kritickým glosám o současném uměleckém a kulturním provozu.

Zdroj: Revolver revue

Foto: Historické, 1. vydání (web RR)

 

  • Ivan Medek. Nesmlouvavě přímý gentleman - Panelová výstava k příležitosti 90. výročí narození známého novináře a muzikologa (16. 9. 2015 – 31. 12. 2015)

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3                                                                                                                                                          Národní muzeum připravilo drobnou panelovou výstavu věnovanou Ivanu Medkovi u příležitosti 90. výročí  jeho narození a 5. výročí úmrtí. Ivan Medek a jeho rodina byli úzce spjati s dramatickými osudy Československa od vzniku samostatného státu až po jeho rozdělení v roce 1993 a počátky samostatného českého státu. Ivan Medek byl synem legionářského generála a spisovatele Rudolfa Medka a jeho bratrem byl významný malíř Mikuláš Medek. Jeho dědečkem byl malíř Antonín Slavíček a Medek byl přes babičku Slavíčkovou, která si po smrti manžela vzala Herberta Masaryka, nevlastním pravnukem T. G. Masaryka.

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012