Národní svatováclavská pouť 2015

10 2015 Dějiny česky

Rádá bych se se čtenáři podělila o ohromný zážitek, a to konání národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

 

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav již tradičně od roku 2003  při příležitosti svátku sv.Václava otevírá své brány poutníkům z domova i ze zahraničí , kněžím, řádovým sestrám, turistům, kteří si na nejstarší poutní místo v Čechách přicházejí připomenout naše nejvýznamnější národní a státní tradice.

 

První, co stálo za to spatřit ,byla bazilika sv. Václava, kde byly v kryptě sv. Kosmy a

Damiana relikvie sv.Václava. Ty byly za účasti kněží a poutníků přeneseny na Mariánské náměstí a vystaveny na tribuně.  Náměstí bylo úplně plné. Podium  bylo nádherně vyzdobené a obří obrazovka umožnila vidět všem bohoslužbu  zblízka.  Slavnostní poutní Mše svatá začala v 10. hodin. Hlavní celebrant byl J.Ex. Mons. František Radkovský biskup plzeňský, slavnostní kazatel J. Em. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český. Koncelbrovali J.Ex.Mons. Giuseppe Leanza apoštolský nuncius v ČR,

J.Ex.Mons. Svatoslav Shevchuk, vyšší archieparcha kyjevsko.haličský, archieparcha kyjevský,

J.Ex. Mons Tadeusz Kondrusiewicz arcibiskup z Minsku a Mohylevu a čeští a moravští biskupové. Atmosféru  dokreslila Hudba hradní stráže a Policie ČR a chrámový sbor Václav a sbor při kostele sv. Bartolomeje, Kyje, Collegium Hortensis.

 

Největší dojem na mě udělal projev  kardinála Duky. Jasný  a srozumitelný. Vzpomněl  doby vlády Otce vlasti Karla IV, jeho synů Václava a Zikmunda. Připomenul tragický osud Mistra Jana Husa. Zmínil Palladium, kde se narodil náš národ, jak říká sv. Cyril v Proglasu. Byl to náš národ, který obohatil v českém překladu Bible ostatní slovanské národy.  Z této tradice vyrostl sv. Václav - kníže a vnuk sv. Ludmily, která výchovou svého vnuka obohatila nejen náš národ, ale celou rodinu slovanských národů. Vzpomněl křesťany, naše bratry na Ukrajině, Kopty, Jezidy zavražděné a trpící v muslimských zemích. Vyzdvihl statečnost našich mladých mužů za války, kteří se zbraní v ruce bránili republiku, bojovali v odboji a pak budovali zničenou zem. Vzkázal mladým mužům imigrantům, kteří míří do Evropy ze zemí s jiným kulturním a náboženským vyznáním, opustili své děti, ženy, rodiče, at´dělají totéž , ať je v jejich zemích mír a oni se vrátí a budují znovu svoje země.  Nakonec zdůraznil nutnost nenechat zaniknout křesťanství a připomenul Světové dny mládeže v Krakově, které se blíží..

 

Po skončení mše, kde všichni zúčastnění dostali požehnání, se část lidí přesunula do chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Velice krásný, bohatě zdobený chrám. Po dobu celé slavnosti se konalo mnoho mší, koncertů a pouť.

 

Pro ty, kdo neví, co je Palladium země české

Je to  jedno z prvních vyobrazení Panny Marie s dítětem na našem území, od roku 1609 bylo prohlášeno Palladiem ochranným obrazem české země a stal se jedním ze symbolů české státnosti. Je věřícími uctíván  jako obraz zázračné síly a generacemi považován za duchovní záštitu země.

Tento obrázek zdědil sv. Václav po své babičce Ludmile. Podle pověsti jej měl na krku v den vraždy.

 

Ivana Dangová, Švýcarsko

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012