Noc kostelů už klepe na dveře

5 2015 Aktuality česky

 

 

V České republice se už v páteční podvečer 29. května 2015 otevřou až do noci všem lidem brány kostelů, chrámů, kapliček, modliteben a sborů třinácti křesťanských církví. Proč zrovna v tyto netradiční hodiny? Vypukne přece Noc kostelů…


Projekt Noc kostelů se u nás koná jednou v roce a má za hlavní cíl představit co nejširší veřejnosti křesťanství a přiblížit jeho hodnoty. Děje se tak rozmanitým způsobem – například pomocí umění, ale také možností promluvit si s knězem, účastnit se mše svaté, dostat se zdarma do běžně nepřístupných, zajímavých a kulturně hodnotných prostor jako jsou zvonice, věže, varhanní kůry, krypty či klášterní zahrady, anebo se jen přijít v tichu zastavit.

V nabídce tedy bude opět rozmanitá škála kulturních událostí – například koncerty vážné hudby, vystoupení pěveckých sborů, scénická čtení… Dále nebudou chybět akce pro nejmenší návštěvníky a především také přednášky na konkrétní téma či komentované prohlídky. Na pořadech večera budou i programy duchovního rázu.

Křesťané však svou dobrovolnickou prací představují i sami sebe – kdo jsou a proč jsou. Otevřeně druhým ukazují: „Je možné s námi spolupracovat,“ vyjádřil se na tiskové konferenci o Noci kostelů Dominik kardinál Duka OP. „Věřím, že na Noci kostelů je nejsilnější víra lidí, kteří zdarma a navíc s nevídaným nadšením a radostí otevírají své kostely, kapličky a modlitebny, aby v nich představili sami sebe. Ježíš Kristus není přítomen pouze v modlitebním prostoru, ale především mezi těmi, kdo se schází v jeho jménu. Tak jako Bůh otvírá své srdce člověku, ať hledající naleznou otevřená srdce všech, kteří se nazývají křesťany,“ říká o Noci kostelů pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Akce je veřejností od počátku kladně přijímána – svědčí o tom fakt, že se v Česku „zabydlela“ a rok od roku vykazuje postupný nárůst návštěvníků. Loni se do Noci kostelů zapojilo v celé republice více než 1400 kostelů, organizátoři zaznamenali více než 450 000 návštěvnických vstupů.

Z pozvánek na letošní Noc kostelů v Praze ve svatovítské katedrále vás určitě zaujme houslista Jaroslav Svěcený. Ten Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pátek 29. května zahájí houslovým koncertem od 19.00 hodin. Návštěvníky však přivítá i pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více informací včetně programu, který ve vaší obci připravily farnosti a sbory, naleznete v brožuře k Noci kostelů vydávané jednotlivými diecézemi. Aktuální znění všech pořadů pak na www.nockostelu.cz

A jak se k nám nápad v noci obdivovat krásu chrámů, poznávat rozmanitost křesťanských církví a sborů, příležitost debatovat o víře, či naslouchat, dostal? Než došlo k samotnému počinu v České republice, na prvním místě stála inspirace ze sousedního Rakouska (mají tam svou „Lange Nacht der Kirchen“, čili „Dlouhou Noc kostelů“).

Když v roce 2008 projížděli Vídní dva duchovní z Biskupství brněnského, zahlédli tam nápadné plakáty na noc, kdy jsou otevřené kostely a tato idea se jim zalíbila. Dorazili zpátky na biskupství do Brna-Petrov a informovali o tom Petra Zelenku z tamního ekonomického odboru. Vypravili pětičlenný tým, aby se autem jeli  na akci do Rakouska podívat osobně. Vzešlá jednání přinesla kladný výsledek – přijali jsme jednotnou podobu loga (autorkou je rakouská grafička Vera Rieder) a v budoucnu i shodné datum konání s naší Noci kostelů. Z vídeňských manuálů jsme převzali hlavní (ne všechny) vize a teze, které jsou o něco stručnější, avšak doplněné a upravené na naše poměry. Příští rok (29. května 2009) už proběhl jakýsi zkušební ročník. Neměl ještě celorepublikový dosah, konal se zejména v Brně a v Plzni. Potvrzený zdárný průběh a zájem veřejnosti podpořil pokračování projektu Noc kostelů až do podoby a rozsahu, jak ho známe podnes.

 

Radana Šatánková

 

další informace o této akci naleznete také v rubrice Kultura

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012