Vždy záleží na jednotlivcích

6-7 2001 Ostatní česky
obálka čísla

    Jako v každé profesi, i v Českých centrech a na ambasádách jsou lidé více či méně aktivní. Někteří to mají jen jako jakž takž placené zaměstnání, kde plní jen to, co se od nich ,,shora" žádá, jiní berou tuto práci jako svého koníčka, přemýšlejí hlavou, obětují svůj čas a um amají radost, když se věci daří.
    Jedním z nejaktivnějších Českých center a ambasád v zahraničí je bezesporuStockholm.Již za velvyslancování dr. Václava Frýborta se podařila nevídaná věc: dostat do Československa poprvé v historii švédského krále. Kulturní atašé dr. Daniela Mustilová se v té době také nevyhýbala práci. Bylo například třeba uspořádat pro krále na velvyslanectví jakousi generální zkouška protokolu, či představení země, kam míní přijet. Zorganizovat všechno od kulturního programu po bezpečné schodiště, kudy měl přijít a odejít nebylo zrovna lehké. Ale o této události se dočtete více v příštím čísle, kde bude rozhovor s českým houslistou Jaroslavem Šonským, který ve Švédsku žije a který králi zahrál.
    Daniela byla i báječnou propagátorkou Českého dialogu a organizátorkou řady kulturních akcí jak pro Švédy, tak pro naše krajany. To tedy bylo velvyslanectví. Mladé České centrum (dva roky) přivedlo do Stockholmu mladého ředitele dr. Zdeňka Lyčku, který se s vervou jemu vlastní pustil do organizování nespočetných kulturních akcí. Výstavy, literární programy, promítání filmů, divadlo, festivaly. O některých jsme psali již dříve. Z poslední doby je možno jmenovat například Český kulturní týden ve Švédsku, uspořádaný koncem května ve městě Borl"ange, které má partnerský vztah s moravským Prostějovem. Týden zahrnoval všechna zhora zmíněná kulturní odvětví s tím, že navíc tam byla ukázka folklórních tanců, uměleckých řemesel a ochutnávka české kuchyně. Byly zde představeny fotografie z výstavy Czech Press Photo 2000, drátěné objekty Blanky Šperkové, kreslené anekdoty Vladimíra Renčína a Vladimíra Jiránka, pro malé návštěvníky zahrál marionetní soubor Tineola, diváci shlédnli filmy Pelíška a Musíme si pohámat. Prostějovský starosta Jan Tesař přivezl do Švédska big band, dixieland, dechový orchestr, folkórní soubory a další atrakce. Český týden byl největší souhrnnou prezentací české kultury v letošním roce ve Švédsku. Jeho smyslem bylo představit kulturu jedné z kandidátských zemí EU v době konání švédského summitu ministrů kultury EU. Byl uspořádán ve spolupráci s velvyslanectvím ČR ve Švédsku, tak jako předtím i dlouhá řada jednotlivých akcí, ať již přímo ve Stockholmu, či v jiných místech rozlehlé švédské země. Nicméně i nadále pokračuje řada zajímavých kulturních setkání (po dubnovém autorském čtení v pořadu Spisovatelky v novém tisíciletí, kterého se např. zúčastnila Iva Pekárková), byla po celý červen ve Stockholmu výstava s názvem Kniha jako objekt. Ve stejné době proběhlo na jiném místě, v západošvédském Gerlesborgu v rámci projektu Kulturní most, kamenosochařské sympozium pěti českých a pěti švédských sochařů. A tak by se dalo dlouho pokračovat. Je jisté, že České centrum ve Švédsku spolu s velvyslanectvím ČR dělá pro dobré jméno České republiky ve světa skutečně maximum.


Eva Střížovská

Doplněk: Tento článek neznamená, že jiná Česká centra, kterých je na dvacet ve světě, se nesnaží Čechy, Moravu a Slezsko propagovat. Do redakce přicházejí pravidelně zprávy o jejich činnosti z Berlína, Mnichova, Londýna, Bratislavy, New Yorku (viz minulé číslo ČD), Kyjeva, Sofie, Paříže a také ze Správy českých center v Praze. Časopis však není gumový, takže se nám všechny ty zajímavé kulturní informace do jednoho čísla nevejdou...


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012