Velká Morava v Praze

Olga Szymanská 4 2015 Dějiny česky

 

Výstava Velká Morava a počátky křesťanství představuje nejvýznamnější archeologické nálezy Velké Moravy. Státního útvaru, který existoval již v 9. století na území dnešní střední Evropy a byl partnerem i soupeřem tehdejších rozhodujících mocností. Pro svůj význam je po premiéře v Brně expozice nyní představena v Praze, odkud zamíří do Bratislavy.

 

Originalita

Expozice obsahuje téměř půl druhého tísíce vzácných archeologických nálezů, zapůjčených ze třiceti institucí z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Polska. Je členěna do šesti tematických celků, které zároveň zachovávají časovou osu. Každý celek se liší i vizuálně. Toto originální pojetí podtrhuje krásu vystavených předmětů a umožňuje vstoupit do "velkomoravského časoprostoru" tak, že tento eliminuje rušivé vjemy okolí. Celková koncepce je revoluční, a to puristickým sladěním moderní architektury s nadčasovým designem i užitím velmi originálních vnitřních aranžérských prvků. A každá místnost má navíc vlastní hudební podkreslení pro umocnění dojmu k prezentovanému tématu.

 

Šperky-Předměty

Spatříme zde rozsáhlé soubory honosných velkomoravských šperků – náušnic, gombíků, náhrdelníků a prstenů. Taktéž soubory vojenské výstroje (meče, ostruhy, sekery), či vzácné a řemeslně zpracované předměty z kostí a parohu, např. hrací žetony. Vystavena je také kolekce z kolínského knížecího hrobu, unikátní "poklad byzantského kupce" ze Zemianskeho Vrbovku. Bohaté nálezy z hrobu kněžny ze Želének či Staré Kouřimi či honosné šperky tzv. sadské princezny. Poprvé se také představuje soubor železných předmětů z Klášťova a Pružiny. Autoři výstava se shodli, že mnohé předměty ze starších i nových archeologických výzkumů jsou národními kulturními památkami a že řada z nich nebyla dosud nikdy vystavována.

 

Objekty-Hroby

Prezentují originály artefaktů názornou rekonstrukcí pohřbů z významných velkomoravských center, např. ze Starého Města a Mikulčic. Modely vybraných velkomoravských kostelů a objektů, např. Uherského Hradiště – Sadů, Břeclavi – Pohanska nebo Mikulčic, vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a zhotovených unikátní technologií. 3D vizualizace zobrazuje zlaté, kostěné a železné předměty z nich, velkoformátová projekce přibližuje rekonstrukce sakrální staveb i pozůstatků v záběrech z letecké perspektivy. Stejně tak dotykové obrazovky s interaktivním programem. Dětem komiks přibližuje život na Velké Moravě, ražba vlastních mincí tehdejší kulturnost, badatelský list „Můj deník z cesty po Velké Moravě“ putování po mnohých místech. Výstavu doplňuje velkolepý katalog.

 

Po více nežli padesáti letech od rozsáhlé putovní výstavy Velká Morava: Tisíciletá tradice státu (1963 – 1968) přibližuje současná expozice v Císařské konírně Pražského hradu - do 28. června 2015 - formování, vrchol a pád Velké Moravy.

 

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012