Absolutní spravedlnost

Alena Aloisie 4 2015 Ostatní česky

 

„Boží mlýny melou, pomalu a jistě.“

Toto lidové přísloví má kořeny v Moudrosti Matky Země. Existuje ovšem mnoho mylných názorů, které pokřivují nejedno moudré lidové rčení.

Denně se potkávám s otázkou Spravedlnosti. Jsem vděčná za toto téma, se kterým mne často navštěvují klienti, protože díky tomu jsem se mohla nad Boží spravedlností důkladněji zamyslet. Co rozumíme pod pojmem Spravedlnost? Jak si Boží Spravedlnost vykládají různí lidé?

Každý si Boží Spravedlnost přeloží po svém a na rovinu a tvrdě řečeno, naprostá většina lidí si Boží Spravedlnost vyloží přesně tak, jak se mu to v té či oné chvíli zrovna hodí nejvíc. Je to naprosto přirozená a lidská vlastnost, protože nikdo z nás nechce být ukřivděn a každý skutek musí být přeci potrestán. Kde ale bereme tu jistotu, že člověk, který nám podle našeho názoru ublížil, nekonal právě v tu chvíli pod vedením Boží Spravedlnosti? Kolik z nás si dokáže dát ruku na srdce a říct si pravdu? Pravdu, která mnohdy bolí, ale je tak očišťující. Pravdu, která nám odhalí i nejtemnější stránky našeho Já. Kolik z nás to dokáže? Protože jenom člověk, který je schopen podívat se bez jakéhokoliv odporu, posuzování nebo kritizování sám na sebe, na své skutečné činy, myšlenky nebo skutky dokáže pochopit co je to Absolutní Spravedlnost.

Je to Spravedlnost, která VÍ, proč nejsme odměněni, i když žijeme podle deseti Božích přikázání. Protože ONA VIDÍ, jestli jsou naše činy upřímné a od srdce, nebo konané pod podmínkou, ze strachu nebo se záminkou a touhou po odměně. ONA VÍ jaká je skutečná prvotní motivace našeho rozhodování. ONA VÍ, proč se někteří lidé k nám chovají tak, jak se chovají a proč se nám v životě děje právě to, co prožíváme.

Chcete znát pravdu? Potřebujete znát svoje karmické zatížení a konečně vzít svůj život do vlastních rukou? Potřebujete pomoct s upřímností k sobě samému?

Jsem tu pro Vás…

Vaše Alena Aloisie

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012