Jak recenzovat knihy?

Venda Šebrlová 4 2015 Knihy česky

 

 

Je to problém. Jsem od řemesla a tak vím, co dá práce napsat pár desítek souvisejících vět. A kniha? To jsou tisíce vět, které spolu mají společný záměr, setkaly se už kdesi před mnoha stránkami - a v posledních odstavcích vyloží čtenáři, co tím chce básník říci.

Čtenáři Českého dialogu četli některé moje recenze (doufám) a zřejmě je překvapila moje kladná hodnocení (že by ta ženská měla tak malé požadavky?). Ne.

 

Mýma rukama projdou ročně tak dvě desítky nových knih, které si pečlivě vybírám z katalogů. Každé nakladatelství představuje svou produkci rozsáhlejším textem a já je pak požádám o zaslání recenzního výtisku.

Jenže někdy zjistím, že kniha má chybu. Třeba je příliš odborná, má špatnou grafiku anebo mám proti ní čistě čtenářské výhrady.

Četli jste od mne negativní recenzi? Ne - pokud se mi kniha nelíbí, nepíšu o ní. S jistotou, že jsme stejně naladění, sloužím jako filtr. Nebudete ztrácet čas. Jsou noviny a časopisy, které zkrátí text nakladatelství a pár řádek otisknou. Český dialog to nedělá. Všichni autoři recenzí se poctivě prokousají každou knížkou. Nebo se o to alespoň snaží. Ty, které nás zaujmou, si vychutnáme: nápad, styl i práci nakladatelských kolegů.

Co tím chce básník říci? Že se za pochválené knihy můžeme (v rámci svých zkušeností a vkusu) zaručit. A navíc víme, že hodně knih si prohlížíte v knihkupectvích a objevujete námi neobjevené. Ovšem: víte, že ročně vyjde cca 17 tisíc titulů?

 

Venda Šebrlová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012