„Co se s námi tehdy dělo“ aneb střípky do mozaiky poznání života za normalizace

Marina Hofmanová (Hužvárová) 4 2015 Knihy česky

 

 

Literární kavárna Academia ve zdobném Wiehlově domě na pražském Václavském náměstí má v těchto dnech vskutku napilno. Do každodenního maratonu akcí se v podvečer 26. 3. 2015 připojila prezentace nové akvizice do knihovny našich nedávných dějin. Při uvítání knížky lakonicky nazvané František Janouch / Jiří Pelikán / Korespondence doplnil hlavního protagonistu též editor Petr Orság a snad ani netřeba dodávat, že v publiku nechyběly tváře osobností spjatých s odporem proti bývalému režimu.

Československý exil sehrál v naší moderní historii důležitou etapu. Centrem dění tehdy nebyla politická uskupení, ale exilová nakladatelství a časopisy s okruhem jejich přispěvatelů. Jedním z takových důležitých center byl časopis Listy, který v Římě vydával Jiří Pelikán – mimochodem byl jako první Čechoslovák zvolen (a to dokonce dvakrát) za poslance Evropského parlamentu. Nyní se čtenářům dostává do ruky souborná korespondence mezi Jiřím Pelikánem a zakladatelem Nadace Charty 77 Františkem Janouchem z let 1974-1993 přinášející pozoruhodné svědectví o škále exulantských aktivit proti normalizačnímu režimu. Zatímco už knižně vyšla řada souborů korespondencí mezi pisatelem žijícím na Západě a jeho protějškem v tehdejším Československu (František Janouch s Václavem Havlem, Františkem Krieglem a Ludvíkem Vaculíkem nebo Vilém Prečan s Václavem Havlem), nově vydaná korespondence Janoucha s Pelikánem je teprve druhým knižním souborem dopisů posílaných mezi exulanty na Západě prostřednictvím standardní pošty (i ta někdy neušla pozornosti úředníků, které podplatila StB).

Můžete tedy zalistovat a začíst se do osobních příběhů rámovaných životem v kulisách poslední čtvrtiny minulého století.

Marina Hužvárová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012