G. F. Händel v našem klubu

-red- 2 2015 MČK česky

Děkuji Vám za pozvání na překrásný večer věnovaný G.F. Händelovi... v tomto znění přišly ohlasy na další akci, na jejímž konání jsme se podíleli. Spojili jsme síly s nakladatelstvím Vyšehrad (v již ověřené spolupráci), a pozvali společně čtenáře, muzikology, hudebníky, novináře, ale hlavně přátele krásné hudby, abychom přivítali na svět novou krásnou knihu.

 

Je věnována hudebníkovi, který svým životem naplňuje smysl našeho klubu i časopisu. G. F. Händel sice nebyl Čech, ale Němec, který ovšem také odešel z valsti a usadil se v cizí zemi - Británii. A ta jej plně přijala za svého.

I on si ale musel zvykat, jiný kraj, jiný mrav.. učit se jazyk, přizpůsobit se. V době barokní nebo v době nedávné - nikdy to jistě nebylo nic jednoduchého. Výsledkem tohoto procesu ale je, že Britové Händela milovali a jeho hudbu si zcela přivlastnili... tak jako Italové hudbu Josefa Myslivečka či později Američani hudbu Dvořákovu...  Navíc je zde "české spojení" autora nové knihy, cembalisty a dirigenta, Brita Christophera Hogwooda, který pobýval v Praze, kde byl žákem prof.  Růžičkové. A tak jsme rádi tuto pěknou akci zařadili do našeho programu. A udělali jsme dobře...

Jak vše proběhlo? To si můžete přečíst a podívat se na krásné fotky - vše v Akademickém bulletinu zde

http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1529.html

A další vítání - tentokrát knihy veršů, a hned po něm nového nového CD, opět s koncertem, se už chystá!

http://mck.cesky-dialog.net/

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012