Händel

2 2015 Knihy česky

Přijďte s námi přivítat tuto novou zajímavou knihu a vyslechnout si krásný koncert (viz akce MČK vpravo na této stránce).

 

Georg Friedrich Händel (1685–1759) byl a zůstává jedním z největších géniů hudebních dějin, ač mnoho fascinujících aspektů jeho tvorby zastřela období, kdy bylo jeho dílo předmětem nekritického obdivu nebo mylných interpretací. Předkládaná kniha britského cembalisty, dirigenta a muzikologa Christophera Hogwooda čtenáře přivádí zpět k původnímu Händelovi díky unikátnímu propojení dobových dokumentů všeho druhu (citací z korespondence, a to jak Händelovy, tak jeho příznivců, dobových kritik a oslavných básní) s životopisnými postřehy i uvážlivým hodnocením Händelovy skladatelské práce. Výsledkem je velkolepý a čtivý portrét Händela jako člověka a vyčerpávající popis jeho kariéry na pozadí historických událostí první poloviny 18. století, zejména v Anglii. Zvláště významná je poslední kapitola knihy, která sleduje vývoj händelovské legendy od skladatelovy smrti do současnosti. Přínosem je i autorův nový doslov, napsaný speciálně pro české vydání, jenž uvádí nejnovější výsledky bádání a přináší přehled současných inscenací Händelových oper. Knihu doplňuje obsáhlá chronologická tabulka, sestavená händelovským badatelem Anthonym Hicksem, která zaznamenává nejdůležitější události ve skladatelově životě a hudební kariéře. Rozsáhlá obrazová příloha přináší téměř 100 ilustrací, z toho 10 barevných.

Český překlad jistě uvítají všichni zá­jemci o život a dílo jedné z nejvýznamnějších postav hudební historie, „jejíž pověst je neotřesitelně založena na jediné skladbě – Mesiáši.“

 

Christopher Hogwood (1941–2014) se narodil v Nottinghamu a vystudoval hudbu a klasickou literaturu na Pembroke College v Cambridgi. Ve studiu hry na cembalo a dirigování pokračoval u řady významných hudebníků, v 60. letech strávil rok postgraduálního studia v Praze, kde byl mj. žákem cembalistky Zuzany Růžičkové. V roce 1967 založili společně s Davidem Munrowem soubor historické hudby Early Music Consort of London, se kterým vydali řadu vynikajících nahrávek staré hudby. V roce 1973 pak Hogwood založil v Cambridgi vlastní orchestr nazvaný Academy of Ancient Music, zaměřený na barokní hudbu a období raného klasicismu – ten dirigoval více než třicet let a procestoval s ním všechny světadíly. Ačkoliv byl Hogwood nejvíce znám jako interpret barokní a raně klasicistní hudby, věnoval se i hudbě 20. století, především neobarokní a neoklasické škole, reprezentované zejména jmény Igor Fjodorovič Stravinskij, Bohuslav Martinů a Paul Hindemith. Do Prahy se Hogwood vrátil v roce 2001 a natočil zde s Českou filharmonií komplet skladeb pro housle a orchestr Bohuslava Martinů. Kromě orchestrálních skladeb pořídil během svého života i řadu sólových nahrávek cembalové hudby, zejména díla Couperinova, Bachova, Thomase Arneho a Williama Byrda. Rovněž vytvořil sbírku originálních historických klávesových nástrojů.

Do své smrti na podzim roku 2014 působil Christopher Hogwood jako čestný i hostující profesor hudby na řadě akademií. Jakkoliv pro něj nebyla práce muzikologická hlavním zájmem, jeho portrét velikána hudby Händela je počinem vskutku velkolepým.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012