Plzeň a Mons se staly evropskými hlavními městy kultury v r. 2015

-red- 2 2015 Aktuality česky

Plzeň a Mons se staly evropskými hlavními městy kultury v r. 2015

 

V r. 2010 a 2011 schválila Rada ministrů EU, že se belgický Mons a česká Plzeň stanou evropskými hlavními městy kultury v r. 2015 na základě doporučení mezinárodní poroty složené ze členů z institucí EU a členů nominovaných dotyčnými státy. Nárok na tento titul pro ČR a Belgii vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019, které stanoví pořadí vždy pro 2 členské státy EU na jeden rok, a to jen pro jedno město z daného členského státu. Evropská hlavní města kultury mají za cíl vyzdvihnout bohatství, rozmanitost a společné rysy evropské kultury a podpořit větší vzájemné porozumění mezi evropskými občany. Program musí být udržitelný a tvořit nedílnou součást dlouhodobého sociálního a kulturního rozvoje daného města. Mezi programy měst jmenovaných v témže roce musí být vytvořena určitá souvislost. Města mohou do svých programů začlenit také své okolní regiony. Projekt Evropského hlavního města kultury vznikl z iniciativy řecké ministryně kultury Meliny Mercouriové a prvním tímto městem se staly Atény v r. 1985. V Belgii byly Evropskými hlavními městy kultury Antverpy (1993), Brusel (2000) spolu s Prahou, dosud jediným městem z ČR, a dalšími 7 městy z jiných evropských států, a Bruggy (2002). ČR bude mít nárok na tento titul až v r. 2028 spolu s Francií a Belgie v r. 2030 spolu s Kyprem a další kandidátskou či potenciální kandidátskou zemí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU.

 

Programy Evropských hlavních měst kultury Plzně a Monsu jsou velmi rozsáhlé a nelze vše představit v tomto článku. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.plzen2015.cz a www.mons2015.eu.


Projekt byl v Plzni slavnostně zahájen 17.1.2015 bohatým kulturním programem, mj. světovou premiérou skladby současného českého skladatele a dirigenta Marka Ivanoviče na náměstí Republiky spolu se světelnými obrazy na fasádách domů (videomapping) a také rozezněním nových či opravených zvonů ve věži katedrály sv. Bartoloměje, které tam chyběly od 2. světové války a byly odlity díky finanční podpoře občanů Plzně a dalších dárců v královské slévárně v nizozemském Astenu Petrem Rudolfem Manouškem. 18.1.2015 byl mj. věnován Rize jako Evropskému hlavnímu městu kultury 2014 a Lotyšsku jako aktuální předsednické zemi v Radě Evropské unie. V Monsu se zahájení konalo 24.1.2015 velkolepou světelnou show.

Společnými rysy programů jsou důraz na kulturní dědictví a industriální minulost, vaření piva, zaměření na moderní technologie a mládež a zapojení sousedních států. Plzeň pořádá společné akce s Bavorskem, zejm. s Řeznem - např. v rámci akce „Vlakem za kulturou“ budou cestující vlaku mezi Mnichovem a Prahou o víkendech od ledna do září ve zvláštním vagónu na trase mezi Řeznem a Plzní lákáni k návštěvě Plzně prostřednictvím pestrého kulturního programu, nebo v rámci bavorských kulturních dnů v dubnu, které 25.4.2015 ukončí setkání plzeňské a řezenské diecéze a 26.4.2015 akce „Květiny pro Plzeň“, jež přivezou bavorští návštěvníci parním vlakem na znamení přátelství – a s Mnichovem - např. výstava „Mnichov - zářící metropole umění“ v Západočeské galerii v Plzni od 28.1. do 6.4.2015 mapující výtvarné umění v Mnichově v letech 1870 – 1918, včetně působení českých umělců. Mons spolupracuje se 3 městy v severní Francii Lille, Valencienne a Maubeuge, ale i dalšími městy po celé Belgii, včetně Bruselu, Lutychu, Brugg, Gentu, Namuru, Charleroi a dalších, přičemž v některých z nich se konají akce v rámci tohoto projektu.

V obou městech byly postaveny moderní stavby či zrekonstruovány staré objekty pro kulturní účely. V Plzni bylo v r. 2014 otevřeno Nové divadlo jako další scéna Divadla Josefa Kajetána Tyla a Science Center Techmania v areálu Škody Plzeň, přibližující hravou formou svět vědy a techniky a zahrnující též expozici o historickém vývoji firmy Škoda a 3D planetárium. Bývalé Depo Dopravního podniku města Plzně v Cukrovarské ulici se promění na kulturní prostor, jakož i dílny pro veřejnost, ateliéry výtvarníků a obchody. Zde se budou konat také prezentace evropských kultur „Departures“: v březnu 2015 rakouská kultura, v dubnu jihovýchod Evropy a arabská kultura v rámci tzv. Arabfestu, v červnu kultura z britských ostrovů a Izraele, v červenci Čína, v září Polsko, říjen je ve znamení Francie „Bonjour Plzeň“, ve spolupráci s Limoges a belgickým Lutychem (Liège), v listopadu Japonsko a v prosinci Belgie. V dubnu bude probíhat festival Afrika naživo, v květnu festival Mediterránea o Španělsku a Francii, který nabízí možnost poznat v rámci tohoto festivalu pravý středomořský trh či zúčastnit se mezinárodní taneční soutěže Flamencopa a v říjnu Týdny hispánské kultury, včetně výstavy o Svatojakubské cestě.

Mottem plzeňského projektu je „Pilsen, Open Up! - Otevři si Plzeň!“, tedy otevřenost novým myšlenkám, inovaci, kreativitě a novým uměleckým proudům, směrem k vlastním občanům i Evropě a transparentnost. Jde o otevření nového prostoru pro menšinové žánry a směry, multikulturní společnost, mezigenerační dialog, propojení umění a byznysu, vědy a hry, apod.

Z významných akcí v Plzni lze zmínit Ateliér Jiřího Trnky v Galerii města Plzně a Galerii Jiřího Trnky od 17.1. do 10.5.2015, různá představení v rámci sezóny nového cirkusu, připravené uměleckým ředitelem Plzně 2015 Petrem Formanem, Smetanovské dny v březnu 2015 s různými koncerty, výstavu „Gustav Klimt – průkopník moderny“ v Galerii Evropského domu ve dnech 4. – 28.3.2015, Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (23. – 31.3.2015), který se odehrává také v Praze a v jiných českých městech a poté také ozvěny v Bruselu, výstavu Plzeňané a 2. světová válka v Západočeském muzeu a Národopisném muzeu od 23.4. do 23.8.2015 a Slavnosti svobody začátkem května 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou, včetně odhalení pomníku generála Pattona, výstavy díla světoznámého designéra Ladislava Sutnara (Galerie města Plzně 21.5. – 6.8.2015 a Západočeské muzeum 14.5. – 8.11.2015), Evropský den sousedů 29.-30.5.2015, Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 14. – 19.6.2015, Eurovizní soutěž Eurovision Young Dancers v Novém divadle, vysílanou Českou televizí dne 19.6.2015, putovní výstavu Jan Hus r. 1415 a 600 let poté v Muzeu církevního umění 15.6. – 3.7.2015, Sokolský slet 27.-28.6.2015, 9 týdnů baroka na 63 místech po celém Západočeském kraji od konce června do konce srpna 2015, během nichž návštěvníky čekají Barokní noci s dobovými ohňostroji i špičkové hudební produkce, divadelní léto pod plzeňským nebem 28.6.-24.7.2015, rockový festival Rock for People Europe 3.-5.7.2015 v Depu a Papírně, kde vystoupí hudebníci ze všech 28 členských států EU, Bohemia Jazz Fest 1. – 31.7.2015, bienále loutkového divadla mezinárodní Skupova Plzeň 3. – 6.9.2015, Mezinárodní festival Divadlo 9. – 17.9.2015, Evropský den jazyků 25.9.2015, Pilsner Fest – oslavy Plzeňského Prazdroje 3.10.2015, mezinárodní konference Role umění a kultury v evropské identitě v Západočeském muzeu a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 14.-16.10.2015, koncert britské hardrockové kapely Deep Purple v ČEZ Aréně 28.10.2015, výstavu „Baroko v západních Čechách“ v Západočeské galerii od 28. 10. 2015 – 13. 3. 2016 či ples Evropy v Měšťanské besedě 21.11.2015. Za zhlédnutí též stojí nově zrekonstruované interiéry několika bytů a domů v Plzni navržené vídeňským architektem

Adolfem Loosem ve 20. a 30. letech 20. stol. nebo Velká synagoga, kde se bude 10.10.2015 konat koncert „5 řek“: pět plzeňských skladatelů, každý inspirovaný jednou z plzeňských řek, zkomponovalo pět symfonických vět, které společně s pěveckým sborem přednese orchestr složený ze studentů hudebních škol z pěti evropských měst, včetně Plzně.

V Monsu, který má jako motto „Kde se technologie setkává s kulturou“, se rekonstruuje vlakové nádraží podle návrhu španělského architekta Santiaga Calatravy a bylo postaveno nové kongresové centrum MICX podle návrhu amerického architekta Daniela Liebeskinda. Mons se představuje nejen jako historické město (barokní zvonice Beffroi, zapsaná v r. 1999 na seznam světového dědictví UNESCO, bude od 4.4.2015 znovu zpřístupněna po rekonstrukci), ale také jako město moderních technologií, „Silicon Valley“ Belgie, s kancelářemi nadnárodních firem Google, Microsoft a IBM a vzdělávacím centrem Technocité. K hlavním výstavám v Monsu se řadí výstava o Vincentu Van Goghovi v Borinage (kdysi oblast těžby černého uhlí u Monsu), kde působil v letech 1878-80 jako evangelický kněz pro horníky a začal zde poprvé malovat (výstava se bude konat od 25.1.–17.5.2015 v Muzeu krásných umění, BAM), na niž naváže instalace labyrintu z 8000 slunečnic na Grand-Place v Monsu od 17. do 26.7.2015. Výstava „Cela č. 252 Paula Verlaina v Monsu“, kde si v letech 1873-75 odpykával trest ve vězení za výstřel na Arthura Rimbauda v r. 1873 v Bruselu a napsal zde několik děl, se koná v BAM od 17.10.2015 – 24.1.2016. Dne 4.4.2015 bude také otevřena nová expozice o archeologickém nalezišti – neolitickém dolu pazourku z 5. – 3. stol. př. n. l. – SILEX`S v Spiennes, 6 km od Monsu, které bylo v r. 2000 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, muzeum Doudou o tomto monském tradičním festivalu s procesím, pocházejícím již ze 14. stol., který byl zapsán v r. 2005 na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO (uskuteční se 31.5.2015), a Mons Memorial Museum o 2 světových válkách ve 20. stol.

Ústřední společnou akcí Plzně a Monsu se stane divadelní představení UBUdneS, připravené belgickými a českými umělci. Z jedné strany se hraje představení Král Ubu od Alfreda Jarryho, z druhé strany se budou rozvíjet tři krátké současné varianty na Jarryho. Představení se bude hrát 3.-17.9.2015 v Papírně (novém kulturním prostoru v areálu plzeňské papírny) a následně v Monsu ve dnech 13.-18.10.2015 v Théâtre Le Manége. V září se v Plzni představí město Mons současným živým uměním a gastronomií, včetně monského piva. Ve dnech 12. až 15.11.2015 se ukáže Plzeň Monsu v Maison Folie (Šílený dům), který vznikl přeměnou brownfieldu, a to představeními loutkového divadla a filmové animace (Jiří Trnka, Animánie), hudbou (rock`n`rollová skupina Kníry), tancem (společný česko-belgický projekt choreografky Petry Hauerové), česko-belgickou „slam poetry battle“ (belgičtí slameři se utkají s českými a zahraničními slamery před tím v Plzni 26.10. – 1.11.2015) či společným představením „Twins Pilsen/Mons“. Pro dětské návštěvníky, ale i další zájemce se budou konat tvůrčí dílny (loutky, žonglování, animování) i poznávací hra o Plzni. V Maison Folie se představí postupně město Lille (24.1.-1.2.2015), Londýn, Casablanca, Milán, Melbourne, Montreal, Tokio a nakonec Plzeň. V únoru v Monsu a v březnu v Plzni představí mladí lidé divadelní představení jako výsledek dlouhodobé spolupráce mezi Gymnáziem Františka Křižíka v Plzni a Ecole du futur z Monsu. V Plzni dne 3.3.2015 bude hrát Ensemble Musiques Nouvelles současnou vážnou hudbu a v Monsu dne 21.11.2015 Orchestr Berg z Prahy. Dne 24.2.2014 se uskuteční český večer v rámci 31. mezinárodního romantického filmového festivalu v Monsu (20. – 27.2.2015), přičemž režisér Jiří Menzel bude členem odborné poroty, která vybere vítězné filmy. V rámci filmového festivalu má být v únoru v Monsu též promítán film Lásky jedné plavovlásky, který režíroval Miloš Forman. Po promítání se má konat beseda s Petrem Formanem, synem Miloše Formana a uměleckým šéfem projektu Plzeň 2015. Podrobnější zprávy najdete na stránkách Českého centra http://brussels.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/filmovy-festival-fifa-2015-v-monsu/

V rámci společného projektu Café Europa mohou lidé díky audiovizuálnímu propojení nejen diskutovat u šálku kávy s lidmi z jiných evropských měst na různá aktuální témata, ale také pracovat na společných projektech. Café Europa je v Plzni umístěna v Centru Husovka (Husovo náměstí 9) a v průběhu r. 2015 bude přemístěna do Depa. V Monsu se Café Europa nachází v sídle Nadace Mons 2015 (Rue de Nimy 106) poblíž Mundanea, archivu informací od konce 19. stol. do 30. let 20. stol., vytvořeném Paulem Otletem a Henri La Fontainem, nositelem Nobelovy ceny za mír z r. 1913, v Bruselu. V r. 2014 byl tento archiv, nazývaný jako „google na papíře“, zapsán do seznamu Paměť světa UNESCO. Zrekonstruované Mundaneum bude otevřeno v červnu 2015 výstavou „Mapping knowledge. Porozumět světu skrze data“.

Město Plzeň a Západočeský kraj představí projekt Evropské hlavní město kultury na různých akcích v Bruselu, např. na českém plese v Concert Noble dne 30.1.2015 a Czech Street Party před Stálým zastoupením ČR při EU dne 12.6.2015. Pavilon České republiky na EXPO 2015 v Miláně bude po dva týdny v červnu 2015 prezentovat Plzeňský kraj a město Plzeň.

Mgr. Jan Kubišta, LL.M., pracovník Evropské služby pro vnější činnost

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012