Mistr Jan Hus - švýcarské odezvy letošního výročí

2 2015 Dějiny česky

Z podnětu Českého centra ve Vídni a pod záštitou velvyslanectví České republiky organizuje Reformovaná Církev kantonu Curych různé akce na památku Mistra Jana Husi, s jehož odkazem se švýcarské reformované církve cítí úzce spřízněné. Do tohoto rámce spadá též divadelní hra, která připomene letošní 600. výročí upálení Mistra Jana. Stane se tak v kostele Unterstrass, Turnerstrasse 47.


Od 1. do 31. 3. 2015 se koná jak výstava k tomuto výročí, tak vernisáž za účasti velvyslance ČR. Proběhnou různé mše a tečkou bude divadelní představení a možnost zakoupení knihy k tomuto představení. Pořadatelé budou jednotlivé akce avizovat jistě včas, já se zaměřím na divadelní představení a krátké shrnutí, kdo byl Mistr Jan Hus.

Jan Hus – Der Wahrheit Willen

Divadelní hra z pera Dagmar Dornbierer-Šaškové bude k zhlédnutí 13./14./20./21. března 2015, v reformovaném kostele Zürich-Unterstrass.

O co jde? Ovšem o Mistra Jana, o jeho nauku, o jeho postoj vůči nespravedlnosti a korupci. V současné době vychází o Janu Husovi velké množství  článků a publikací, které podle autorky hry mají jednu vadu: soustřeďují se v pojetí historického Husa hlavně na jeho působení jako katolického kněze. Takto dotyčné publikace zmenšují Husův význam jako učence, univerzitního profesora, nadaného učitele a hlavně jako zvláště prakticky nadaného reformátora, který nechtěl nic nemožného – jen pouhé zjednodušení života a svobodu svědomí pro všechny. Že takové požadavky nebyly všem po chuti, je jasným a bohužel v dějinách lidstva běžným případem. Jan Hus jako člověk s politickým rozhledem a snahou řešit zajeté situace, polarizoval své současníky a polarizuje i společnost 21. století.

Husova střetnutí s různými antagonisti, Husovi nauky, jeho návrhy a povzbudivá slova jsou v divadelní hře tematizovány sice jako sice fiktivní, ale možná a myslitelná schůzka s vzdoropapežem Janem XXIII. ve vězení na hradě Gottlieben.

V podání švýcarských herců pod vedením švýcarského režiséra se jeví Husova pevná síla charakteru a integrity, která neustupuje před vnějším tlakem politických a ideologických protivníků, a která se projevuje s pevným přesvědčením i v konfliktu o pražskou univerzitu.

V souvislosti s divadelní hrou připravila Dagmar Dornbierer-Šašková knihu, která vedle textu hry obsahuje též osobní pojednání, komentáře a eseje k tématu, poetické záběry a příběh „Hus und Cossa“ na námět fiktivního střetnutí vzdoropapeže s pražským mistrem. V knize nachází autorka příležitost prezentovat německy mluvícímu publiku širší, osobně motivovaný rozhled na téma života a působení Jana Husa, jeho nauk i univerzitní činnosti a jeho době. Témata jako dualismus rozpolcené doby, politické i duchovní osobnosti, mystická strana Husovy tvorby, kutnohorský dekret i paralely k současnému dění nabádají čtenáře k zamyšlení a nabízí podněty k diskuzi a vlastnímu bádání. Kniha vyjde v březnu, k divadelnímu představení.

 

Mistr Jan Hus

byl náboženský myslitel, kazatel, reformátor, učitel a kněz. Narodil se roku 1371 v Husinci u Prachatic. Studoval na pražské universitě artistickou fakultu. V roce 1398 po vysvěcení začal kázat a od r. 1402 působil v Betlémské kapli v Praze. Získal obdiv široké vrstvy pražské společnosti od chudých lidí po královskou společnost. Husovým vzorem byl John Wiklef, jehož veřejně obhajoval, a tím si proti sobě poštval církev. Do doby kdy měl sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále Václava IV. a královny Žofie, byla mu jeho kázání tolerována. Ovšem v roce 1408 se arcibiskup postavil proti každému, kdo uznával Wiklefa a v roce 1410 dal spálit všechny jeho spisy jako kacířské a na Husa uvalil klatbu. Hus měl přísný zákaz kázat v Praze. Usadil se na Kozím Hrádku v jižních Cechách a poté na Krakovci.

 

Císař Zikmund vyzval Husa, aby se omluvil za své kacířství před církevním koncilem. Jakmile vstoupil Hus na půdu církve, podléhal církevnímu právu a podle něj byl předem odsouzen. Hus věděl, že zemře. Byl církví obviněn z názorů, které nikdy nekázal. Ani po dlouhém vězení, tělesných trestech a psychickém tlaku neustoupil ze svých názorů. 6. 7. 1415 byl upálen před hradbami Kostnice na cestě k hradu Gottlieben na místě, kam zahrabávali koně.  Jeho popel byl vhozen do Rýna, aby z něj nic nezbylo. Ovšem datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem.

 

Husovo učení dalo vzniknout husitskému hnutí, české reformaci a úsilí o proměnu katolické církve. Zasloužil se o vydání Dekretu Kutnohorského, který změnil význam německých mistrů. Reformoval český pravopis, jako první používal čárky a dbal na čistotu jazyka. Po Husovi byl upálen jeho žák Jeroným Pražský dne 30. 5. 1416

Obrázek: Jan Hus - zdroj Wikipedie

Ivana Dangová, Švýcarsko, Winterthur

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012