Velká Morava a počátky křesťanství - výstava v Brně

1 2015 Dějiny česky

Krásná výstava, které se dostalo méně propagace, než si zaslouží, je do konce února k vidění v Paláci šlechtičen v Brně na Kobližné ulici, odkud poputuje nejprve do Prahy a poté do Bratislavy.

 

Návštěvníci mohou vidět nejvýznamnější archeologické nálezy z období Velké Moravy, státního útvaru, který v 9. století existoval na území dnešní střední Evropy a hrál zde významnou úlohu. Po více jak 50 letech, kdy byla uskutečněna a prezentována rozsáhlá putovní výstava Velká Morava: Tisíciletá tradice státu (1963–1968), přiblíží formování, vrchol a pád tohoto státního útvaru. „Mnohé představované předměty, ze starších i nových archeologických výzkumů, jsou národními kulturními památkami a řada z nich nebyla dosud nikdy vystavována“, shodují se oba hlavní autoři výstavy Pavel Kouřil (ARÚB AV ČR) a Luděk Galuška (MZM). Vystaveny jsou soubory honosných velkomoravských šperků – náušnic, gombíků, náhrdelníků, prstenů, dále nákončí, ale také soubory zbraní a vojenské výstroje (meče, sekery, kopí, ostruhy, třmeny), či vzácné a řemeslně zpracované předměty z kostí a parohu (např. hrací žetony).

Součástí výstavy je i kolekce z kolínského knížecího hrobu, unikátní „poklad byzantského kupce“ ze Zemianského Vrbovku, bohaté nálezy z hrobu kněžny ze Želének či honosné šperky tzv. sadské princezny. Poprvé se také představí soubor železných předmětů z Klášťova a Pružiny. Veřejnosti jsou prezentovány originály artefaktů z významných hrobových celků z velkomoravských center, jako např. z Mikulčic a Starého Města i periferních oblastí a názorné rekonstrukce těchto pohřbů. Součástí výstavy budou hmotové rekonstrukce modelů vybraných velkomoravských kostelů a objektů, např. Mikulčic, Uherského Hradiště – Sadů, Břeclavi – Pohanska nebo Ducového u Piešťan, které vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků a jsou zhotoveny zcela unikátní technologií pryskyřicových odlitků. Dále také atraktivní 3D vizualizace archeologických zlatých, kostěných a železných předmětů. Sakrální stavby jsou též vymodelovány v digitálních vizualizacích a navíc ve videoprojekcích představeny i z letecké perspektivy.

Více o výstavě viz https://www.facebook.com/VelkaMoravaAPocatkyKrestanstvi Ilustrační foto: Jan Cága, Archiv Moravského zemského muzea Pozlacená plaketa s náboženskými motivy (první polovina 9. století)

 

Převzato z Akademického bulletinu

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012