Dějiny zemí Koruny české

Lada Topinková 1 2015 Knihy česky

Dějiny zemí Koruny české (I. a II. díl)

Kolektiv autorů

 

Tato úspěšná dvoudílná učebnice české historie byla naposledy vydána v roce 2007 nakladatelstvím Paseka (již podeváté), vzhledem ke své přehlednosti i čtivosti je vhodná nejen pro studenty, ale skutečně pro každého.

Mapuje historii od příchodu prvních Slovanů do vzniku samostatného českého státu.

Obsah 1. dílu:

0. České země v pravěku 1. Počátky české státnosti a kultury v raném středověku (6.-10.století) 2. Česká knížectví v 11. a 12. století 3. Česká království ve 13. století 4. Vrchol a krize českého středověkého státu 5. Husitství 6. Český stavovský stát (1485-1620) 7. České země po Bílé hoře

Obsah 2. dílu:

1. Duchovní revoluce 2. Habsburská monarchie ve víru válek 3. Sociální a ekonomická politika osvícenského absolutismu 4. Mezi absolutismem osvícenským a policejním 5. Obecné souvislosti českého národního obrození 6. Rakouské císařství a České země v době předbřeznové 7. Evropa a České země v době "Jara národů" 8. Vzestup a pád Bachovského absolutismu 9. Rakousko-Uherské vyrovnání 10. Nové myšlenkové proudy a jejich nositelé 11. Česká politika 12. Cesta k tržnímu hospodářství 13. České země před 1. světovou válkou - kulturní a národnostní vývoj 14. První světová válka 15. Znamení zrodu i zmaru 16. Od Versailles k Mnichovu 17. Kulturní ovzduší republiky 18. Rysy okupačního režimu 19. Válka, okupace, odboj 20. Ve stínu války a okupace 21. Nástup a důsledky stalinismu v Československu 22. Československá socialistická republika 23. Československo a Březněvova doktrína 24. Problémy kontinuity a diskontinuity dějin 25. Společnost za živa pohřbená

 

Jako červená nitka se knihou proplétá snaha o zachycení vzniku a vývoje státnosti a na úsilí o zachování národní identity v dobách cizích vládců a teritoriální roztříštěnosti.

V této knize lze nalézt odpověď na otázku, proč jsme se s tak slavnými dějinami nezařadili mezi evropské mocnosti? Hlavním důvodem je zeměpisná poloha, tj. bez přístupu k moři a zaklíněnost do germánského území.

V této knize lze najít odpověď na otázku o české národní charakteristice – náboženská nepřipoutanost a pragmatický realismus. Důvodem jsou turbulentní české dějiny poznamenané náboženskými boji (husité) a neuskutečněnými ambiciózními plány vladařů (Karla IV. nebo Jiřího z Poděbrad).

Češi v historii tvrdě doplatili na svou snahu reformovat křesťanství, katolická víra nám byla vnucena pod pohrůžkou smrtí nebo vyhnanstvím, stejně jako germanizace. Proto se Češi nemohou ve velké míře s katolickou církví ztotožnit.

Historické zkušenosti Čechy naučily nevěřit velkým idejím, být realisty, neopakovat chyby dřívějších generací. Raději volí přežití bez zbytečných ztrát (přístup v roce 1938, 1948 i 1968). V historickém vývoji rozvinuli Češi talent pro tichý a rafinovaný odpor proti existujícímu režimu.

(Kniha je v této chvíli vyprodána. Dle sdělení nakladatelství Paseka, by měl být dotisk k dispozici na podzim 2015.)

Lada Topinková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012