Otevřený dopis panu spisovateli

1 2015 Ostatní česky

Otevřený dopis panu spisovateli

 

Vážený pane Vieweghu,                                                                                 v Udine dne 15. 1. 2015

už si na mě asi nevzpomínáte, ale kdybyste se podíval do internetového archívu ČT na záznam talk show Jana Krause „Uvolněte se, prosím“ z  29. 5. 2009, stejně jako to nedávno udělali mí všeteční studenti, možná by se Vám vybavilo, jak jsem Vám v létě roku 2008 tlumočila v Benátkách při natáčení filmu podle Vašeho románu Případ nevěrné Kláry. Dávno bych už nad tím mávla rukou, ale mí posluchači, se kterými často a rádi rozebíráme různá klišé a stereotypy týkající se české a italské společnosti (včetně vzorců chování hrdinů Vašich románů), nedokázali pochopit, že právě já jsem něco takového přešla mlčením. Pokusím se Vám tedy vysvětlit, o co mi jde.

Z našeho benátského setkání jsem si odnesla příznivý dojem, že jsme si při tlumočení i během neformální debaty ve čtyřech s našimi partnery padli do noty, i když Vám zjevně nesedělo manželovo stanovisko, že totiž nevěra se rovná zradě. Jedno mi ale není jasné: jak jste proboha přišel na nápad vykládat u Krause, jak do Vás „česká profesorka z Udine, jejíž muž rozumí česky“ (tady už chybí jen popisné číslo domu, aby mě každý poznal) KOPALA, abyste honem řekl, že nevěra je zrada? To jste byl vážně přesvědčen, že jsem coby Češka, a tudíž nevěru vyznávající či tolerující bytost, byla automaticky Vaším komplicem? Já vím, je to v rozporu s většinovými představami (předsudky?) o Italech, o Češkách, provdaných do Itálie, o ženách a mužích vůbec... ale věřte mi: existuje skutečně (minimálně) jeden italsko-český pár, který po více než dvaceti letech manželství trvá na tom, že případná nevěra jednoho z nich by se rovnala zradě, a jako taková by znamenala konec jejich vztahu. Chápete?

Když jsem Vám kdysi hned začerstva napsala mailovou zprávu s žádostí o vysvětlení, reagoval jste překvapeně: „Jejda, vy jste to viděla? S tím jsem nepočítal...“ Žádná omluva, „prostě jsem si trochu zafabuloval“. Ano, ale muselo to být právě na můj účet? V pořadu, kde si zároveň stěžujete na to, jak Vás pomlouvá bulvár? Z mého hlediska jste se totiž mým bulvárem stal právě Vy. Pravda, nedosahuji ani zdaleka úrovně Vaší celebrity, ale nevěřil byste, kolik lidí už se na náš účet touto epizodou pobavilo a připomnělo nám ji, a to ne vždy v dobrém.

Všichni o Vás víme, že za sebou nemáte lehkou dobu, je mi to také líto, ale na druhé straně máte možnost ventilovat každé své hnutí mysli, všude Vám poskytnou široký prostor. Copak Vy ale víte o našem příběhu a o tom, jestli jste mě/nás tehdy nějak nepoškodil?

Jednu věc byste však podle mě udělat mohl: postarat se o to, aby byl příslušný díl Krausova pořadu smazán z archívu. Lidi by mi jej přestali připomínat a Vy byste u mě i u mých studentů konečně upadl v zapomnění.

Děkuji předem.

S pozdravem

Jana Sovová, lektorka českého jazyka a literatury na Univerzitě v Udine

Vincenzo Perrone, „žárlivý Ital, který rozumí česky“

 

 

 

 

Výňatek z pořadu Jana Krause (přepis titulků z archivu ČT)

 • Tak to celkem chápu. A Příběh nevěrný Kláry.
 • 00:07:15 Jenom stručně. Čím myslíte, že to Italy zaujalo?
 • 00:07:20 Je to o žárlivosti, což je údajně italský téma.
 • 00:07:25 To je silný italský téma.
 • 00:07:28 Já jsem byl pozvaný na natáčení do Benátek
 • 00:07:32 a dělal jsem tam rozhovor pro italské noviny.
 • 00:07:35 Přijela překládat paní profesorka z univerzity v Udine, což je Češka.
 • 00:07:41 A měla italského manžela. A já jsem říkal takové věci jako:
 • 00:07:47 "Mít rád neznamená vlastnit.Ş A tak.
 • 00:07:51 A ten Ital rozumí česky.
 • 00:07:53 A během toho rozhovoru byl čím dál nervóznější a...
 • 00:07:56 Měl pocit, že trošku mluvíte o něm.
 • 00:07:59 A ta překladatelka do mě kopala, ať řeknu, že nevěra je zrada.
 • 00:08:02 Jo, jo. A já jsem to neřekl.
 • 00:08:05 A on pak na závěr řekl: "A vy myslíte, že nevěra ne zrada?Ş
 • 00:08:09 A já jsem řekl: "Jasně, že je to zrada.Ş
 • 00:08:12 Tak to ho uklidnil. No.
 • ...
 • Snažíme se očistit náš veřejný prostor
 • 00:12:44 aspoň od malé části toho bulvárního svinstva,
 • 00:12:47 kterým je to tady zamořený. A já bych očekával,
 • 00:12:50že slušný noviny budou našimi přirozenými spojenci.
 • 00:12:54 Ale otiskovaly články, které vypadaly,
 • 00:12:56že jsou na objednávku Blesku

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012