Vyšehradský kodex byl restaurován!

Lada Topinková 1 2015 Aktuality česky

Vyšehradský kodex byl restaurován!

Národní kulturní památka Vyšehradský kodex - korunovační evangelistář Vratislava II. z konce 11. století - je nejcennějším rukopisem v naší republice, je ceněn na 1 mld. Kč.

V listopadu loňského roku byl poprvé v novodobé historii restaurován. K restaurování došlo po několikaletém zkoumání pergamenů a zkoušení různých postupů péče o iluminované rukopisy.

Restaurátorské práce byly soustředěny zejména na fixaci barev. Šlo však jen o minimální zásahy, v řádech milimetrů, pracovalo se s mikroskopem a po malých kapičkách se vyplňovaly dutiny pod malbou. Barevné pigmenty jsou takto vlastně „přilepeny“ zpět k pergamenu.

Zajímavostí byla také příprava fixativa, vzniklo smíšením dvou přírodních látek a to tzv. vyziny, což je klíh z plovoucího měchýře jesetera a tragantu, což je gumovitý roztok, vytékající z některých rostlin, rostoucích např. v Íránu. Tyto ingredience jsou známy z  historických receptářů malířských mistrů.

Restaurátorské práce probíhaly zhruba měsíc a v současné době již čeká v trezorové místnosti v Klementinu (jen málo pracovníků knihovny tuší, kde se trezorová místnost s těmi největšími písemnými poklady nachází), aby byl Vyšehradský kodex 31. ledna 2015 (pouze 1 den!) představen po mnoha desetiletích veřejnosti v rámci výstavního projektu v Zrcadlové kapli Klementina.

Pokud se nemůžete vystavení zúčastnit osobně, můžete využít internetu, kde si na stránkách www.manuscriptorium.com  můžete nejcennější rukopis českých sbírek prohlédnout a též si přečíst jeho historický příběh.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012