Představení časopisu Jednota

Lada Topinková 1 2015 Naši ve světě česky

Představení časopisu Jednota,

vydávaném novinově vydavatelskou institucí Jednota v Daruvaru

Jednota vychází v tištěné podobě jako týdeník !!!

 

Svaz Čechů v Chorvatsku je sdružením Českých besed (31), škol, menšinových institucí, klubů a jednotlivců, je nástupcem někdejšího „Československého svazu“, který od roku 1921 sdružoval krajany v tehdejším Království SHS.

Sídlo Svazu je v Daruvaru, lázeňském městě, ležícím v Bjelovarsko-bilogorském županství, kde žije většina Čechů v Chorvatsku. Češi v Chorvatsku nejsou sice nejpočetnější, ale pravděpodobně jsou nejorganizovanější českou komunitou ve světě – a tomu odpovídá i kvalita časopisu Jednota (českou a slovenskou menšinu v Chorvatském státním sněmu zastupuje jeden poslanec přímo volený občany na české a slovenské hlasovací listině). Více o Svazu Čechů v Chorvatsku se dozvíte na internetových stránkách www.savez-ceha-rh.hr

 

Z historie časopisu Jednota:

Český tisk v Chorvatsku má pozitivní vliv na udržování a rozvíjení krajanského kulturního života. První noviny v českém jazyce začaly vycházet v Záhřebu v roce 1911. Cestu ke čtenářům na venkově, kde žilo nejvíc Čechů, našel až v roce 1922 týdeník Jugoslávští Čechoslováci (vycházející do jejich zastavení v roce 1941 v Daruvaru). Na tradici Jugoslávských Čechoslováků navázal v roce 1946 týdeník Jednota jako informační orgán tehdejšího Československého svazu. V roce 1965 vznikla samostatná Novinově vydavatelská instituce Jednota, která kromě týdeníku vydává i řadu dalších publikací. Týdeník Jednota informuje o činnosti Svazu Čechů, Besed, krajanských škol a spolků, o životě obyčejných lidí, krajanů. Krajanské hnutí prožívá po domovinské válce (toto označení je pro Čechy žijící jinde než v Chorvatsku neznámé) v devadesátých letech silnou obrodu, takže stránky Jednoty často nestačí na to, aby byly zachyceny všechny aktivity krajanů. Jednota se zároveň snaží nabídnout čtenářům různorodou škálu témat (včetně aktualit z České republiky), protože je v mnoha případech jediným českým tiskem, který se krajanům v Chorvatsku dostává do rukou.

 

Asi nejvýstižnějším popsáním časopisu Jednota je síla, krása, úsměv, živoucí energie, která z něj vyzařuje, chuť tam ihned vyrazit, proto nešlo vybrat jen jednu ukázku z některého z čísel časopisu, která by časopis přiblížila. Snad na závěr jen slogan uvedený na internetových stránkách časopisu Jednota www.jednota.hr

Časopis Jednota – věrný obraz krajanského života.

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012